روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه‌ی هماهنگی ربعوار با خبرنگاران ولایت بامیان

در این جلسه زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان نقش خبرنگاران را در تغییر دیدگاه مردم نسبت به حقوق بشر مفید و موثر دانسته بیان داشت: «حتی نوعی استفاده از کلمات شما نیز تاثیر در تغییر دیدگاه مردم عامه دارد.» ایشان به خبرنگاران گفت که شما نقش تکمیلی در تعقیب قضایا دارید و می توانید کمیسیون را در پروسه دادخواهی همکاری نمائید. همین‌گونه معتمدی به خبرنگاران گفت که شما رسالت دارید تا از طریق راه اندازی کنفرانس‌ها، میزمدور برنامه‌های آموزشی رادیویی مردم را از  حقوق شان آگاه نموده و در اشاعه حقوق بشر سهم بگیرید.

خبرنگاران حاضر در جلسه وضعیت آزادی بیان در ولایت بامیان را نسبت با سایر ولایات دیگر بهتر ارزیابی کردند و در بعضی موارد گفتند که عده‌ی محدودی از ادارات حاضر به مصاحبه و دادن معلومات نیستند. خبرنگاران از کمیسیون خواستند که بیشتر قضایای حقوق بشری با آن‌ها شریک شود و مانند سال‌های گذشته کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار نماید.

منبع: ویب سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر

ممکن است شما دوست داشته باشید