روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

جزیره‌های قدرت قومی و سمتی در کشور وجود ندارد

امارت اسلامی در پیوند به راه‌اندازی گفتمان ملی در کشور می‌گوید که اکنون جزایر قدرت از میان برداشته شده‌اند و مسئولان حکومت هر روز با چهره‌های سیاسی گفت‌وگو می‌کنند.

معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید دارد که امارت اسلامی با چهره‌های سیاسی در تماس است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «بعد از آمدن امارت اسلامی یک نظام مستحکم مرکزی به وجود آمده و هیچ نوع جزیره‌ی قومی، سمتی و مذهبی در کشور وجود ندارد و امارت اسلامی در صدد این است کسانی که ملاحظات دارند از سوی کمیسیون تماس برگردند.»

این درحالی است که شماری از چهره‌های سیاسی راه‌اندازی گفتمان ملی را در حل برخی از مشکلات در کشور یک نیاز می‌دانند. آنان به این باور اند که این روند راه را برای رفاه و آسایش کشور باز خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید