روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جرگه مشورتی صلح راهکار دسترسی به اجماع ملی صلح افغانستان

براساس هدایت رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تدویر جرگه مشورتی صلح، قرار است که شورای عالی صلح این جرگه را از بیست و ششم الی بیست و نهم ماه حوت برای چهار روز در صورتی که شرایط مساعد باشد تدویر نماید.

این در حالیست که محمد عمر داوود زی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و مسئول برگزاری جرگه مشورتی صلح اظهار می دارد که تا چند ماه دیگر ما شاهد مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان می باشیم که در حقیقت امر همان مذاکره اصلی است. وی اظهار می دارد که اگر بحث ها و مذاکرات در جرگه مشورتی دوام پیدا کند، امکان دارد که جرگه مشورتی تمدید شود.

در همین حال آگاهان عرصه حقوقی از حکومت افغانستان می خواهند که برای مؤثریت بهتر تدابیر دستیابی به صلح و ثبات باید راهکار هایی به میان آید تا فیصله های جرگه عملی گردد و جهت اجرایی داشته باشد. این تقاضای حقوق دانان براین مبنا استوار است که باید فیصله های جرگه مشورتی بتواند براعتماد مردم و در قدم اول بر اعتماد اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح مبنی بر جنبه عملی تدابیر اتخاذ شده مهر صحه بگذارد و روی اگر و مگر ها استوار نباشد، چراکه از نگاه حقوقی به یک میکانیزم قانونی و حقوقی شفاف نیاز است تا تصامیم جرگه مشورتی دارای تعریف بسیار درست داشته باشد که آیا تصامیم اتخاذ شده نیروی الزامی دارد یا ندارد.

مسأله تدویر جرگه مشورتی در حالی مورد بحث قرار می گیرد که از طریق کمیسیون عالی صلح گفته می شود که قرار است چگونگی برگزاری جرگه را یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت کند که بنابر گفته رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در این کمیسیون پنجاه تن عضویت خواهد داشت که تا اکنون تکمیل نشده است.

بنابر اظهارات شورای عالی صلح این جرگه مشورتی صلح در واقعیت امر یک اجماع ملی را درباره صلح افغانستان شکل خواهد داد.

آمادگی برای تدویر جرگه مشورتی در حالی ادامه دارد و تدارک دیده می شود که دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی در رابطه به این جرگه مطرح می گردد، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان از این تصمیم حکومت به گرمی استقبال کرده است و آنرا یک راه حل برای رفع بن بست کنونی و جلوگیری از جنگ در افغانستان خوانده است. ولی رهبر حزب اسلامی در رابطه به تصمیم حکومت مبنی به برگزاری جرگه مشورتی می گوید که این جرگه نمی تواند مشکلات کنونی را حل سازد، او راه حل اساسی را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می داند و در برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارد.

آنچه که مایه نگرانی مردم ما به خصوص نهاد های سیاسی و اجتماعی افغانستان گردیده است عدم اعتماد نسبت به روند مذاکرات با گروه طالبان است، که براساس بررسی های آگاهان سیاسی این گروه تا اکنون اختیار کاملی از خود ندارند و تمام حرکات و گفتار های شان براساس هدایت زمامداران نظامی پاکستان رهبری و هدایت می گردد، چنانکه این موضوع در جریان ملاقات های که در نشست های نماینده خاص امریکا زلمی خلیل زاد در ابوظبی و نشست قطر کاملاً آشکار گردید، از جانب دیگر مردم ما و نهاد های سیاسی کشور خواهان ضمانت درباره تدابیر و تصامیمی که در مذاکرات و فیصله ها صورت می گیرد می باشند، چراکه مردم انتظار دارند که نباید دستاورد های ۱۸ سال گذشته به معامله گرفته شود.

این موضوع در حالی اظهار می گردد که سرپرست وزارت خارجه افغانستان در جلسه که در مورد نقش و حضور زنان در رابطه به صلح تدویر یافته  بود تذکار به عمل آورد که اجازه نخواهیم داد تا نظام کنونی مبتنی بر حقوق شهروندی افغانستان به معامله گرفته شود.

درهمین حال رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید که نباید در باره روند صلح بیش از اندازه نگران بود، چراکه یگانه راه حل جنگ کشور گفتگو است.

مردم انتظار دارند که جرگه مشورتی صلح بتواند برای دسترسی به یک راهکاری که در تأمین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر باشد بیانجامد.

ممکن است شما دوست داشته باشید