روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توقع مردم از رئیس جدید ولسی جرگه 

اعضای ولسی جرگه، سرانجام میررحمان رحمانی را به عنوان رییس این نهاد ملی انتخاب کردند.

اعضای ولسی جرگه  روز شنبه بعد ازبرگزاری چهاردورانتخابات جنجالی٬ میررحمان رحمانی را به عنوان رییس  هفدهمین  دورآن مجلس انتخاب  کردند.

باتاسف شماری ازاعضای هفدهمین دور مجلس برای انتخاب رییس شان چنان ناهنجار برخورد کردند که به اعتبار این نهاد مردمی آسیب و زیان زیادی وارد کرد.

چند دستگی وصف آرایی در داخل مجلس٬ جا یی که نمایندگان مردم خود به آن خانه ملت نام نهاده اند، مردم را چنان ناامید کردکه تعهد شماری از اعضای ولسی جرگه به مصالح والای ملی را در خانۀ ملت ٬ با شک و گمان همراه کرده بود. مردم افغانستان٬ شورای ملی را افغانستان کوچک می دانند که باید تمامی شهروندان کشور خود را در آن دریابند. حالا که ولسی جرگه یک وضعیت نامتعارف را پشت سر گذاشته است نباید آینده را با گذشته آمیزش داد ٬مردم افغانستان را متل مشهور است که بار معنایی بزرگ دارد( گذشته را صلوات ٬ آینده را احتیاط). ناهنجاری دو ماه گذشته در شورا به گذشته این مجلس برمی گردد. آینده را باید با امید آغازکرد. به اعضای ولسی جرگه لازم است که برای آینده با تدبیر و عمل وارد صحنه شوند و چنان کنند که شایسته شأن وعزت ملت است .

وقت زیاد برای گزینش رییس جدید سپری شد وفرصت زیادی به هدر رفت .

تا چند هفته دیگر اعضای مجلس به رخصتی های تابستانی خواهند رفت در حالی که روندانتخابات برای گزینش معاونان و منشی مجلس و گزینش روسای کمیسیون های ولسی جرگه هم می تواند زمانگیرباشد.

در حال حاضرده هاسند تقنینی برای بحث و تصویب درمجلس تراکم کرده است و نه نامزد وزیر باید از مسیر ولسی جرگه تعیین سرنوشت شوند.

کشوردر وضعیت دشوار قرار دارد٬ در هرپهلو٬ انبوهی از مشکلات مردم ما را زمین گیر کرده است که درامر مهار این مشکل٬ اعضای مجلس نیزمکلفیت ورسالت خودرا دارند.

میر رحمان رحمانی درچنین یک وضعیت، سمت رئیس ولسی جرگه  را عهده دار می شود  و وجود  انبوهی از مشکلات ، رییس جدید را  به کار مدبرانه و خلاقانه فرا می خواند.

مشکلات  دوره قبلی  به اندازه گسترده وفراگیر بود که بی اعتمادی زیادی نسبت به پارلمان کشور به وجود  آورده است .

قلدرگری، چسپیدن به مسایل قوم وتبار، بی ارزش گرفتن کار ولسی جرگه  ، غیرحاضری های مداوم  و … خاصه کاری  شماری از وکلا دوره قبلی بود که نباید دیگر تکرارشود.

رسیدگی به همچو مشکلات وباز گرداندن اعتماد  وباور نسبت به  پارلمان ، مکلفیت های رییس جدید را بیشترکرده است .

کارکرد دوره های قبلی شورای ملی برای میررحمان رحمانی یک تجربه و یک  آزمون است . او باید پارلمان را درست مدیریت ورهبری  کند که توقع دولت ومردم  است .

درحال حاضر بحث جنگ و صلح روند گفت وگوهای سیاسی،رسیدگی به مصونیت وامنیت شهروندان مطرح است .

درشرایطی که پایتخت نشینان و باشندگان شهر های دیگر ازوقایع روزافزون جنایی  به ستوه آمده اند  ، درشرایط که دولت  درتلاش است از مسیریک اجماع ملی  وارد گفت وگو های صلح  با مخالفان مسلح شود، فقط یک پارلمان قوی ومنسجم می تواند ایده و آرمان گذرمصون از مشکلات را،درذهن ها  زنده  کند ومردم  را امیدوار به آینده  سازد. دولت  درتحقق برنامه های خود  به خصوص روند صلح  به همکاری قوه مقننه که شکل یافته از نمایندگان مردم است  نیازدارد تا مسیر رسیدن صلح را که  یک  روند پیچیده  است، سهل وآسان طی کند.

امید است اعضای جدید پارلمان با کار دلسوزانه خلاقانه و مدبرانه  امید یک پارلمان قانون محور را در ذهن ها زنده کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید