روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

توربین های سه گانه بند برق نساجی افغان پلخمری فعال شد

توربین های سه گانه بند برق نساجی افغان پلخمری فعال شد وآماده تولید برق درفصل آب خیزی است.

این مطلب را ملا وزیر اکبر اونیس؛ رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری به آژانس باختربیان داشت و گفت که بند برق نساجی افغان پلخمری دارای سه پایه توربین تولید برق است که شش ماه قبل نسبت استهلاک ازفعالیت بازمانده بود۰

وی گفت که امسال بافعال شدن توربین های بند برق نساجی وآغاز فصل آب خیزی برق مورد نیاز۱۵۰۰تن ازمشترکین بند برق نساجی تامین خواهد شد.

وی افزود: پس ازپیروزی امارت اسلامی کارترمیمات توربین ها آغاز که درنتیجه دوپایه آن ازجمله توربین های‌نمبر۱ ونمبر۲ آن ترمیم وتوربین نمبر۳آن که تحت ترمیم قرارداشت نیزاکنون تکمیل وآماده بهره برداری گردیده است۰

ملااونیس با آنکه ظرفیت تولیدی هرتوربین را(۱،۸)میگاوات وظرفیت مجموعی هرسه توربین را(۴،۶)میگاوات برق وانمود کرد وگفت که ازآن درتنویر ۱۵۰۰منزل رهایشی و دکان ها استفاده به عمل می آید.

رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری عواید سال گذشته آن دستگاه راکه برخاسته ازجمع آوری کرایه جایدادها جمع آوری صرفیه برق می باشد، سی وهفت میلیون و ششصد وهژده هزارافغانی وانمود ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید