روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تمیم احمد عصمتی معاون اداری ترافیک کابل: در آینده نزدیک جواز سیر و جواز رانندگی الکترونیک توزیع می شود

در ابتدا معاون اداری ریاست ترافیک کابل گفت: در چند بخش عمومی کار صورت گرفته است از جمله بازسازی تعمیر، سیستم های اداری، ایجاد کمیسیون ها، تعینات و تشکیلات اداری موجود و طرح بعضی سیستم ها و ایجاد طرح عمل های عمومی بوده است که باید در سطح ریاست عمومی تطبیق شود.

وی افزود گفت: در اوایل که ما آغاز به کار نمودیم نظم اداری داخل ریاست از هم پاشیده بود و باید منسوبینی که در بیرون و در چهارراهی ها و ظیفه اجرا می کردند یک تعداد آنهادر وظایف شان حاضر نبودند و ما تعیینات و تشکیلاتی که باید می داشتیم تعداده ۹۰ تن بود ۵۰ تن در وظیفه حاضر  بودند که از آن جمله ما توانستیم در حدود ۴ ماه تعیینات و تشکیلات خود را تقریباً تکمیل کنیم که یک اندازه نظم نسبی را در شهر و دفاتر خود ایجاد کنیم و پرسونل را تشویق و یک نوع احساس داده که به وظایف خویش حاضر شوند ما در این رابطه مجالس گرفتیم بحث ها صورت گرفت و پرسونل خواسته شد و امتیازات برای شان داده شد که نسبت به دیگر ادارات برای بار اول ریاست ترافیک معاش خود را دریافت نمودند.

عصمتی اظهار داشت: کسانیکه شایسته و اهل کار بودند به وظایف شان خواسته شد اشخاصی که مفسد بود از پذیرش شان جلوگیری شد که تقریباً تعداد ۹ تن از مفسدین که به فساد آلوده بودند شناسایی و از وظیفه سبک دوش شدند و به جای آنها اشخاص پاک، متعهد و صادق را استخدام، نمودیم که حالا الحمدلله خوب و با صداقت کار می نمایند.

وی در ادامه گفت: ریاست ترافیک تقریباً به فساد آلوده بود و ما کوشش نمودیم بیروکراسی و کاغذ پرانی را از میان برداریم، بنرها چاپ شد و از طریق رسانه ها به اطلاع مردم خود می رسانیم که خود شان برای اجرای کار شان بیایند و به کمیشنکار مراجعه نکنند در بخش کمیشن کاران اولین کاری را که انجام دادیم اتحادیه کمیشنکاران را لغو نمودیم و هیچ کمیشنکار را در ریاست ترافیک اجازه ندادیم که فعالیت نمایند، قبلاً اتحادیه کمیشنکاران موجود بود حدوداً ۱۵۰ تن آنها را بازداشت نموده و به پنجه قانون سپاریدیم برای مردم اطلاع دادیم که خود پشت کار شان بیاییند و کار تا حد زیادی ساده سازی شده است که نرخ یک جلد جواز رانندگی ما ۵۵۰ افغانی و جواز رانندگی بین المللی ۱۱۰۰ افغانی است.

معاون اداری ترافیک افزود: تحویلی جواز سیر نرخ ثابت ندارد متفاوت است بخاطری که مودل موتر ها فرق داردلهذا نرخ شان هم نظر به مودل واسطه متفاوت است از مردم خود می خواهیم که برای اجرای کار خود شان مراجعه نمایند و در این رابطه ابلاغیه هم بخش نمودیم ولی ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که فساد صد در صد از بین رفته و بجای ما هر کسی دیگری که بیایند به جز اینکه سیستم فعلی را بسته و مکمل از بین ببرد و یک سیستم نو ایجاد کند در غیر آن از بین بردن فساد به طور قطعی غیر ممکن است.

معاون اداری ترافیک کابل اظهار داشت: ما سر سیستم نو کار نمودیم طرح پروسه آن پیش رفته و طرزالعمل آن را آماده ساختیم که کار آن  ۹۵ فیصد تکمیل شده فعلاً سیستم در خصوص واسطه انالوک داریم طرح آن به شکلی ساخته شده زمانی که یک تن واسطه خود را ثبت می کند از واسطه آن عکس گرفته می شود شاسی، انجن، نمبر پلیت، مشخص شده، رنگ، بادی، سلت و امثال آن موتر تماماً در سیستم الکترونیک یک دیتابیس ساخته می شود و ثبت می گردد که در پای مالک آن قید می شود و هنگامی که مالک موتر بخواهد موتر را به فروش برساند در غرفه های مامراجعه می کند و ما در هر نقطه شهر غرفه آماده می کنیم و ۹۵ فیصد کار آن پیش رفته است و هم مالک موتر موجود می باشد و هم خریدار موتر.

هیچ موتر را اجازه نمی دهیم که بدون ثبت ریاست ترافیک مدارکی که ما می دهیم بدون آن مشخصات خرید و فروش شود.

وی تأکید داشت: ما یک سیستم الکترونیک میان ریاست ترافیک و ۳ ولایت افغانستان از لحظه لحظه مدیریت های ترافیک خود با خبر باشیم که حاضر است و یا غیر حاضر ما تذکره های استخوانی شکل را نیز وارد نمودیم و پروسه جواز رانندگی الکترونیک را هم آغاز می کنیم.

جواز سیر و جواز رانندگی هر دو الکترونیکی می شود که بعد از آن هیچ گونه جعل کاری در این بخش صورت نخواهد گرفت.

عصمتی تصریح کرد: ما روزانه حدوداً ۴۰۰ تن مراجعین داریم و تعمیر ریاست ترافیک غیر معیاری است که با شرکت الکوزی موافقه صورت گرفت تا تعمیر ریاست ترافیک را بازسازی کند و فعلاً منزل دوم ریاست ترافیک زیر بازسازی است، دفاتر ما شکل سیستم غرفه های بانکی جور می شود ما یک تفاهمنامه را با رئیس افغان بیسیم به امضا رساندیم که برای منسوبین و موظفین پولیس ترافیک در بیرون و چهارراهی ها چتری و غرضه ها اعمار می کنند.

وی اضافه کرد: ما بالای کار های اداری کار نمودیم کمیسیون ها، کمیته ها و سیستم های داخلی را فعال نموده اشخاص مسلکی هم از دوره قبلی و هم دوره فعلی بنشینند و طرزالعمل بسازند و اگر نیاز به هدایت باشد هدایت بگیرند و یک پلان پالیسی مشخص در این راستا داشته باشند و در بعضی موارد اقدام به کار نموده کمیته های ما موفقانه کار خود را به اتمام رسانیده که تا حدی مشکل مردم حل گردیده و این برنامه ها و اقدام سریع بود که در سطح ریاست ترافیک انجام دادیم که مراجعین هفتاد در صد از کار های ما راضی هستند و ۳۰ فیصد دیگر آن دلایل مختلف داریم و به مجردی که ما از برخورد نادرست و بی رویه کارمندان ترافیک با مراجعین با خبر شویم آنها را در قدم نخست، توصیه، اظهار و بعداً منفک می نماییم.

وی گفت: بسیاری طرح های ما بدلیل آنکه طی مراحل اداری آن تکمیل نشده هنوز زود است که در مورد آن صحبت شود، یکی دیگر از فعالیت های ما این است که صندوق سمع شکایت را در سیستم جدید فعال نمودیم که هر شهروند ما حالا به بسیار سادگی مسئول آن را دیده می توانیم و دروازه مقام ریاست ترافیک به روی تماماً مردم و مراجعین باز است و اگر شکایات باشد به گونه مستقیم می توانید که به ما برسانید.

و کار هایی که در ۲۰ سال صورت نگرفته ما این بود که آن را در ۵ سال انجام بدهیم ولی ما در ۶ ماه اجرا آت نمودیم بدلیل اینکه رئیس جدید و تیم ما ۳ ماه بعد از پیروزی امارت اسلامی پست ها را اشغال نمودند و در مدت شش ماه همین پروسه را طی مراحل نمودیم و ما روز های اول از ۶ صبح الی ۹ شب کار می نمودیم و هرچه زودتر اقدام عملی نمودیم و موفقانه به پیش رفتیم و کار های که ضروری و لازم بود آنرا انجام دادیم وفقط طی مراحل دولتی و کارهای اداری آن باقی مانده است.

وی گفت: ما در عرصه تطبیق قوانین تشکیلات داریم و پیشنهاد ما اینست که در عرصه تطبیق قوانین رسانه ها با ما همکاری نمایند و در عرصه بنرها و اشتهارات ما را همکاری نمایند تا مردم آگاه شوند و ما در ریاست ترافیک بخش مطبوعات رسمی نداریم ولی در تعینات جدید که نمودیم عضو یک مدیریت را مسئولیت دادیم که کار های مطبوعاتی را به پیش ببرد و اصلاً ما در تشکیل مطبوعات بست رسمی نداریم.

وی علاوه کرد: پیشنهاد ما در قسمت معاشات مدیریت های ترافیک مرکز و ولایات اینست که در قسمت معاشات یک تجدید نظر صورت گیرد چرا که یک منسوب ترافیک از ۶ صبح الی ۹ شب در سرک و چهارراهی وظیفه اجرا کرده که معاش آنها ناچیز است و دلیل دوم ما یک ریاست خدماتی و عایداتی هستیم پس نهاد های خدماتی و عایداتی دولت باید نوازش داده شود و برای نهاد های خدماتی و عایداتی دولتی معاش کافی که تکافوی مصارف فامیل شان را کند داده شود و باید بالای نهاد های خدماتی و عایداتی دولتی سرمایه گذاری شود و آنها آن طور تربیه شوند تا دست به فساد نزنند.

و پیشنهاد ما به مراجعین اینست که فقط به خاطر طی مراحل کار های اداری شان خود شان مراجعه کنند و ما نمی خواهیم که کار های خود را به دیگران و کمیشنکاران بسپارند کار مراجعین از دید مالی هیچ هزینه ای در کار نیست و قبلاً جریمه ها بود ما جریمه ها را از بین بردیم صرف پول دولتی و قانونی می پردازند که از یک هزار افغانی الی یک و نیم هزار افغانی بالاتر نیست وما در خدمت مردم هستیم.

وی تأکید کرد: در رابطه به موتر های یک کلی طرزالعمل و مصوده آن تکمیل شده و موتر های یک کیلی دست پاکستان و افغانستان طرح و پیشنهاد آن به کابینه ارائه شده است که کار روی آن جریان دارد.

عصمتی در رابطه به موتر های شیشه سیاه گفت: سند واسطه، خود واسطه، چگونگی را ندن واسطه و عبور و مرور واسطه مسئولیت ترافیک است که از آن باز جویی کند و دیگر مسایل آن به دیگر نهاد ها تعلق می گیرد وما بخاطر موتر های شیشه سیاه و بدون پلیت چند ماه قبل برنامه گرفتیم و با دیگر نهاد های ذیربط شریک ساختیم اینکه از دید قانون ترافیک باید واسطه نمبر پلیت آن در جای مشخص آن نصب باشد نمبر چک شود که باید سند جواز رانندگی و جواز سیر و امثال آن را داشته باشد آن چیزهایی است که ما با قوماندانی امنیه کابل صحبت نمودیم و برنامه هایی را دایر نمودیم و در پی تعقیب و تطبیق آن هستیم و در بسیاری نقاط با همکاهنگی قوماندانی امنیه و حوزه مربوط آن را تطبیق نمودیم و چند روز پیش ۱۳۰ عراده موتر های مارسدیس ریشکا را بالای آن برنامه گرفتیم طرزالعمل آن را جور نمودیم و اقدام نمودیم ۱۲۰ عراده موتر را به دلیل توقف بی جا و نداشتن سند جواز رانندگی در شهرک بردیم و قید نمودیم تا زمانیکه سند موتر خود را تکمیل نکنند و مشکل سند موتر خود را حل نکنند موتر های شان جواز رانندگی نمی گیرد.

و ما در رابطه به موتر های دولتی و شخصی صحبت نمودیم که موتر های دولتی کدام مکتوب ها قابل قبول است و کدام مکتوب قابل پذیرش و نیست در مورد موتر های شخصی چه تصمیم بگیریم و چه اقدام کنیم و برنامه ها رویدست است که مشوره و صحبت ها با قوماندانی امنیه کابل، وزارت امور داخله و معینیت ارشد امنیتی، مننتظر و طلب هدایت هستیم و هر زمانیکه هدایت آمد ما اقدام عملی را انجام می دهیم.

وی بیان داشت: حدود ۱۳ عراده کرن های که مربوط وزارت امور داخله بود بدسترسی ما قرار گرفته به جهت اینکه موتر های که توقف بی جا می کنند و غیر قانونی بی دست سیر حرکت می کنند آنرا به شهرک انتقال می دهیم.

وی در اخیر اظهار داشت: موتر و موتر سایکل بدون مجوز قانونی در صورتی که گمرک تصمیم بگیرد و سند گمرکی بدهد و اگر سندگمرکی داشته باشند می توانند که بیایند و نمبر پلیت بگیرند و ریاست ترافیک در این رابطه کدام مشکل ندارد و عراده جاتی که محصول شده و سند گمرک دارند نظر به اسناد گمرک شان ریاست ترافیک به آنها نمبر پلیت و سند می دهد و در صورتی که اسناد گمرکی واسطه موجود نباشد ما هیچ وقت سند و پلیت نمی دهیم و ما بر آنعده واسطه و عراده جاتی که محصول نشده اند شامل  موتر های یک کلی است.

هرگز سند و نمبر پلیت نمی دهیم تنها اقدام از طرف ما نمی شود بسیار پروسه ها از دید قانونی بسته گی به نهاد های دیگر هم دارد تا اینکه وزارت مالیه، وزارت داخله وزارت فواید عامه در خصوص آن اقدام نکند ریاست ترافیک به تنهایی اقدام به کار کرده نمی تواند پس ما مشترکاً کار را پیش می بریم هر زمانیکه صدای مشترک بالا شد طرزالعمل مصوده تهیه شد ما اقدام می کنیم و فعلاً عراده جات و موتر سایکل های که سند و مکتوبی سند نداشته باشند منسوبین پولیس ترافیک آنرا توقف و به شهرک انتقال داده می شود.

ولی مجروحان و خسارات مالی سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱ را چنین توضیحات داده گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع در مرکز و ولایات افغانستان تعداد حادثات ترافیک که رخ داده ۱۴۹۷ واقعه به ثبت رسیده است که در اثر این حادثه ها تعداد فوت شدگان ۸۷۰ تن و تعداد مجروحین ۱۷۹۴ تن به ثبت رسیده است.

و همچنان در سال ۱۴۰۱ تعداد حادثات ترافیک در مرکز و ولایات افغاسنتان ۳۴۳ حادثه رخ داده است تعداد مجروحین ۸۹ تن و تعداد فوت شدگان ۱۱۲ به ثبت رسیده است.

محمد نعیم «نوابی»

 

ممکن است شما دوست داشته باشید