روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تمام نشست های صلح باید به رهبری و حضور افغان ها صورت گیرد

درست زمانی موضوع صلح افغانستان در سنای امریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که دور جدید گفتگوهای خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان به پیشواز نشست قطر طی دیدار با کشورهای طرفدار صلح و آرامش در افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات منطقه پنداشته می شود، در هفته قبل آغاز یافت.

مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا که در کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا صحبت می کرد، در حضور نمایندگان مردم امریکا در جلسه سنا گفت که دولت افغانستان برای رسیدن به هرگونه تفاهم صلح با طالبان نقش مرکزی را خواهد داشت، طوری که از محتوای صحبت های وزیر خارجه امریکا در برابر سناتوران آنکشور برمی آید، تلاش وزیر خارجه امریکا و زلمی خلیلزاد نمایند خاص وزارت خارجه آنکشور در قبال راهکارهای دستیابی به صلح از طریق مذاکره بین الافغانی افزایش یافته است تا طی نشستی که قرار است در ماه اپریل میان نمایندگان طالبان و هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان که ترکیبی از تمام نمایندگان سازمان ها و نهادهای سیاسی افغانستان است در دوحه تدویر یابد، با نتایج خوب همراه باشد.روی همین علت از مالکیت افغانها و یا نقش مرکزی حکومت افغانستان در مذاکرات صلح از طریق وزیر خارجه امریکا در سنای آنکشور پشتیبانی وحمایت شده است. اما بنابر اظهاراتی که جریان دارد گفته می شود در رابطه به گفتگوهای که تا کنون میان نمایندگان امریکا و طالبان صورت گرفته بگو مگوهای زیادی وجود دارد که امکان می رود برای دستیابی به نتایج و فیصله این گفتگوها باز هم صحبت شود، روی همین موضوع و بگو مگو های انجام یافته میان طالبان و نماینده امریکا رئیس تخصیص بودجه سنای امریکا از وزیر خارجه امریکا خواسته است تا برای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان باید اطمینان دهد که دولت افغانستان در هرگونه تفاهمنامه صلح حضور هدفمند خواهد داشت.این تقاضای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا میرساند که عدم آگاهی نمایندگان جلسه سنای امریکا از جزئیات کامل جریان مذاکرات با طالبان، عامل انتقاد در مجلس سنا گردیده است.در حالیکه وزیر خارجه امریکا چگونگی روند مذاکرات با طالبان و تدویر قریب الوقوع نشست دوحه را با شرکت و حضور هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در میان گذاشت، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا به صورت جدی از وزیر خارجه آنکشور خواستند که باید وزیر خارجه موقف خود را تغییر دهد و زمانیکه خلیلزاد از سفر جدیدش برگردد او را اجازه دهد تا در مدت هفت روز در مورد روند صلح افغانستان به کمیته روابطه خارجه امریکا گزارش خود را ارائه کند.این تقاضای کمیته روابطه خارجه امریکا مبنی برارائه گزارش از جزئیات نشست های که خلیلزاد نمایند خاص امریکا با طالبان انجام داده است، در حالی صورت می گیرد که از چگونگی روند این نشست ها که در قطر در عدم حضور نماینده افغانستان و در پشت دروازه های بسته صورت گرفته اصلاً جزئیات کامل در اختیار مردم افغانستان نیز قرار نگرفته است.اگرچه زلمی خلیلزاد در تمام سفرهای خود بعد از ختم نشست ها در قطر ادعا می کند که مسایل طرح شده و نتایج صحبت ها با شخص رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته شده است، ولی همین که نتایج نشست ها که در عدم حضور نماینده افغانستان صورت گرفته است، روی همین موضوع بی نتیجه بوده است.

بنابر عقیده آگاهان همین عدم حضور مستقیم نماینده افغانستان در طول شش ماه در نشست ها امکان دارد که سبب شده تا کمیته روابط خارجه سنای امریکا بیشتر کنجکاو شده باشد و خواهان ارائه گزارش از چگونگی این نشست ها از وزیرخارجه و نماینده این وزارت در مورد افغانستان شده باشد.قابل تذکار است که حکومت افغانستان در تمام دورانی که مذاکرات جریان دارد همیشه تاکید نموده و اعلام داشته است که هرفیصله و تصمیمی که در غیاب و عدم حضور نماینده افغانستان در رابطه به پروسه صلح صورت می گیرد باید به مالکیت افغانها باشد در غیر آن مورد قبول دولت قانونی افغانستان بوده نمی تواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید