روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

تمام اقشار جامعه به ویژه زنان  و قربانیان جنگ در نشست های صلح نقش محوری داشته باشند

سازمان ملل، روند صلح افغانستان را آنگونه که همه شمول باشد، همه شمول نمی داند و در این باره ابراز نگرانی می کند.

آمنه محمد معاون سکرتر جنرال سازمان ملل که به افغانستان آمده بود، می گوید که جامعه جهانی از روندی، پشتیبانی خواهد کرد که همه شمول باشد و شهروندان افغانستان به شمول زنان در محور این روند جا داشته باشند.

به باور این مقام ملل متحد زنان، قربانیان جنگ و شهروندان افغانستان در روند کنونی صلح افغانستان نقش ندارند.

معاون سکرتر جنرال سازمان ملل در حالی روند کنونی صلح را همه شمول نمی داند و ابراز نگرانی می کند که اعضای ولسی جرگه در جلسه یی عمومی روزشنبه ۲۹ سرطان، ضمن انتقاد از عدم ارائه جزئیات روند صلح به شورای ملی، تأکید نمودند که این نهاد به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان، کاملاً کنار گذاشته شده که نظر به ضرورت صلح در کشور این نهاد ملی می بایست در جریان کامل گفتگوهای صلح قرار گیرد.بنابرین تا کنون هفت دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان برگزار گردید که با تأسف نمایندگان دولت افغانستان در آن غایب بودند، هرچند نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان بعد از هر دور گفتگوها، رهبران حکومت وحدت ملی، سیاسیون، رهبران جهادی و نهادهای مدنی را از جریان این گفتگوها مطلع ساخته، اما غایب بودن نمایندگان دولت مشروع وقانونی که از حمایت گسترده مردم افغانستان برخوردار است در گفتگوهای صلح و رد مذاکرات رو در رو میان دولت افغانستان و طالبان، از سوی این گروه، واکنش هایی را همواره به همراه داشته است.

حالا که سازمان  ملل متحد از نقش نداشتن اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان و قربانیان جنگ در روند صلح نگران است و تأکید دارد که اگر روند صلح همه شمول نباشد، از آن حمایت نخواهد کرد، پس بهتر است تا کشورهای تسهیل کننده صلح، نظریات و دیدگاه های تمام اقشار جامعه به ویژه زنان و قربانیان جنگ را در پیوند به صلح، مدنظر بگیرند تا روندگفتگوهای صلح همه شمول و مورد حمایت نه تنها مردم و حکومت افغانستان، بل مورد حمایت جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل واقع گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید