روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تماس ویدیویی سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان

محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه کشور، دیروز با المار محمد یاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان از طریق تماس ویدیویی صحبت و تبادل نظر نمودند.
این تماس در ادامه نشست سه جانبه روسای جمهور سه کشور که به تاریخ ۱۲ سرطان سال جاری برگزار گردیده بود، تدویر یافت. هدف از برگزاری این نشست بحث به منظور طرح و تدوین راه‌کارها و میکانیزم‌های تطبیقی و پیشنهادات مطرح شده توسط رهبران سه کشور بوده است.
میکانیزم‌های عملی سازی طرح‌های گسترش همکاری سه جانبه در چهار مورد مشخص که در جریان نشست رهبران سه کشور به شمول تقویت همکاری در سکتور ترانسپورت، تجارت، انرژی و سرمایه گذاری مطرح گردیده بود، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. هر سه جانب روی ایجاد میکانیزم‌های تطبیقی طرح‌های فوق توافق نموده و تصمیم گرفتند تا گروه کاری سه جانبه ترانسپورت به هدف عملی ساختن طرحها در تاریخ ۶ اسد سال جاری تشکیل جلسه داده و در زمینه تطبیق آن تدابیر لازم را روی دست گیرند.
هر سه جانب ضمن بحث روی استفاده اعظمی‌از توافقنامه راه لاجورد به هدف توسعه تجارت و ترانسپورت میان سه کشور، در مورد پروژه تمدید فایبر نوری، تمدید خط آهن، حمایت از سرمایه گذاران طرفین،‌ ایجاد تسهیلات لازم در گمرکها، قواعد سهل مالیاتی، توسعه دهلیزهای ترانسپورت و تجارت، تعیین گروه‌های کاری سکتوری به سطح سه کشور و برگزاری به موقع این سلسله نشستهای وزرای خارجه توافق نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید