روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تماس تیلفونی رئیس جمهور غنی با اعتراض کنندگان

‌رئیس جمهور غنی جزئیات اقدامات حکومت را در رابطه به ولسوالی های مالستان، جاغوری و سایر ولایات با اعتراض کنندگان شریک ساخت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعتراض کنندگان از طریق تیلفون صحبت کرد و جزئیات اقدامات حکومت را در رابطه به تأمین امنیت ولسوالی های مالستان، جاغوری و سایر ولایات با آنان شریک ساخت.

رئیس جمهور کشور به اعتراض کنندگان اطمینان داد که امنیت این ولسوالی ها تأمین می شود و نیروهای بیشتر اعزام گردیده است.

اعتراض کنندگان پس از دریافت پیام اطمینانی از سوی رئیس جمهور غنی و استماع جزئیات اقدامات، به اعتراض مدنی شان خاتمه دادند

ممکن است شما دوست داشته باشید