روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تلاش شاروالی کابل جهت زیبایی و شکوفایی شهر کابل

شاروالی کابل در یک هفتۀ اخیر، ۷ هزارگُل‌بُته را در مساحت ۲۰ هزارمتر مربع چمن، در پارک‌ها و گلدان‌های شهرکابل غرس و کشت کرده است.
به گزارش آژانس باختر، همچنان استعمال کودهای حیوانی و کیمیاوی برای رشد چمن‌ها و گونه‌‌های نباتی، دیزاین دیوار بید‌ها در ساحات سبز و ساحات موجود، خشاوه کردن عموم قوریه‌‌ها از علف‌ها و گیاهان هرزه، آماده کردن ساحات برای غرس گل‌های فصلی، کشت چمن‌ها در عموم پارک و گلدان‌ها، انتقال گل‌های فصلی از قوریه‌‌ها به شماری از پارک‌ها، از جمله تلاش‌های منسوبان شاروالی‌ کابل ، به منظور زیبایی و شکوفایی بیشتر شهر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید