روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تقویت کننده صلح سرتاسری  و عادلانه نظام مبنی بر ارزشهای ملیو دموکراتیک است

حکومت وحدت ملی بعد از مشوره های زیاد و زمانگیر با اقشار مختلف جامعه، سرانجام روز یکشنبه موفق شد تا نخستین نشست شورای عالی مصالحه را به منظور تأمین و دنبال کردن روند صلح برگزار نماید.

هرچند شورای عالی مصالحه که به حضور رهبران جهادی و سیاسی تشکیل شده و دومین مرجع تصمیم گیری در باره صلح پس از شورای عالی صلح عنوان شده است، اما اعضای این شورا علاوه بر تأمین و دنبال کردن روند صلح، مسئولیت گزینش هیئت گفتگو کننده صلح با گروه طالبان را نیز به عهده دارند.

گفتنیست در نخستین نشست شورای عالی مصالحه چهار کمیته برای تشخیص خطوط سرخ گفتگو با طالبان، گزینش هیئت مذاکره کننده، انکشاف شورای مصالحه و طرزالعمل وظایف هیئت مذاکره کننده مؤظف شد تا کار را در این راستا نهایی سازند. 

حکومت وحدت ملی در حالی بعد از مشوره و رأی زنی های زیاد موفق شد تا اجماع سیاسی در مورد مذاکره با طالبان را ایجاد کند که چندی پیش رهبران احزاب سیاسی، شخصیت های مطرح و با نفوذ کشور بدون همآهنگی ریاست جمهوری افغانستان با دیدگاه ها و نظریات متفاوت در نشست مسکو شرکت کرده بودند که این تفاوت دیدگاه ها سبب شد که نتیجه ملموسی از آن به دست نیاید.

از این رو حکومت افغانستان تلاش کرد تا یک هیئت فراگیر ملی و همه شمول را ایجاد کند تا در نشست پیشرو در دوحه و دیگر نشست های صلح این هیئت بتواند دیدگاه واحد را در مورد آینده سیاسی افغانستان ارائه و از دستاوردهای هجده سال پسین و نظام دموکراتیک و مردم سالار حمایت کند.

نخستین نشست شورای عالی مصالحه با حضور رهبران سیاسی و جهادی و فعالان مدنی در حالی برگزار می گردد که رئیس جمهور غنی حدود دو ماه پیش فهرستی از رهبران سیاسی و جهادی را تحت عنوان بورد عالی مشورتی صلح، اعلام کرد و بعد از آن زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز خواهان یک اجماع ملی و همه شمول برای روند گفتگوهای صلح شده بود.

روی این اساس مردم افغانستان از اینکه از جریان گفتگوهای قبلی آگاهی نداشتند و از این ناحیه نگران بودند که در عدم حضور نمایندگان مردم افغانستان در نشست های صلح چه میگذرد. از ایجاد شورای عالی مصالحه استقبال می کنند و از اعضای این شورا انتظار دارند تا در گزینش هیئت مذاکره کننده با طالبان از دقت لازم کار گیرند تا اینکه اشخاص متعهد به مردم و وطن بدون درنظرداشت مسایل قومی در این هیئت راه یابند تا در نشست های صلح از خطوط سرخ مردم و حکومت افغانستان منجمله دستاوردهای هجده سال گذشته، نظام دموکراتیک و مردم سالار، حقوق بشر، آزادی بیان و رسانه ها و… دفاع و جانب مقابل را با ارائه دیدگاه ها و نظریات سازنده ، همچنان بر حفظ و پذیرش جامعه مردم سالار تشویق و ترغیب نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید