روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تعهد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن

مسوولان کمیسیون های  مستقل انتخابات وشکایات انتخاتی تاکیددارند که برگزاری انتخابات خواست مردم ووظیفه کمیسیون های انتخاباتی است.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز دریک نشست خبری مشترک برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برهمانگی هرچه بیشتر کمیسیون های انتخاباتی تاکیدکردو گفت که هردوکمیسیون برگزارکنندگان انتخابات است و نتیجه یی که از این دونهاد به وجود می آید قابل اعتبار به مردم باشد .

خانم علم نورستانی تصریح کرد که مردم تشویش نداشته باشند، انتخابات به وقت معین آن برگزار می شود وکمبودی هایی که دراین راستا وجود داشت رفع شده است واین نهاد ها برای انتخابات شفاف وعادلانه متعهد اند.

به گفته وی : کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری را در ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزارکند و نیز ازنهاد های ملی وبین المللی  به خصوص نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ، احزاب سیاسی ، جامعه مدنی ، خواست تا دربرگزاری انتخابات  کمیسیون های انتخاباتی را همکاری کنند.درهمین حال نهاد های ناظر بر روند انتخابات هشدار می دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه درست و جدی آماده گی نگیرند، انتخابات با مشکلات بیشتر رو به رو خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای برگزاری این انتخابات آماده است.

بودجه مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۹ میلیون دالرتخمین شده بود که ۹۰ میلیون دالر از جانب حکومت افغانستان  و ۵۹ میلیون دالردیگران از جانب جامعه جهانی تامین می شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید