روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تسلیم شدن پانزده تن از متهمان به اخلال نظم عامه و قانون شکنی به پولیس

وزارت امور داخله می گوید پانزده تن که نام شان در فهرست شانزده نفری از افراد قانون شکن و اخلال گر شامل است خود به ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی آن وزارت حاضر شده اند تا در خصوص اتهام های وارد شده وضاحت دهند.

نجیب الله دانش سخنگوی وزارت امور داخله به خبرنگار آژانس باختر گفت بعداز آنکه  وزارت امورداخله لست ۱۶ تن از افراد قانون شکن و اخلال کننده نظم عامه را که منتشر کرد ۱۵ تن از شاملان این لست به ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله حاضر شدند تا در خصوص اتهام های وارد شده وضاحت دهند.

دانش گفت: وزارت امور داخله از اطاعت پذیری آنان از قانون استقبال کرد و تحقیقات غرض روشن شدن اتهام های وارد شده برآنان آغاز شده است.

به گفته دانش، از میان ۱۶ تن شامل لیست تنها عبدالحمید خراسانی که به داشتن ده میل سلاح غیر قانونی زورگویی و آشوبگری درمیان مردم متهم است فراری بوده که تحت تعقیب پولیس قراردارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید