روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تروریزم وحشی به هیچ قاعده و اصول پابند نیست

حمله بر مساجد٬اماکن مقدسه٬ مدرسه و مکتب به هیچ عنوان توجیه شده نمی‎تواند بل این مسأله را وضاحت می بخشد که تروریزم وحشی است و پابند به هیچ قاعده و اصولی نیست. روز جمعه نمازگزاران در یک مسجد در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار دریک رویداد هراس افگنانه هدف قرار گرفتند .

زمانی که حدود چهار صدهموطن ما در یک مسجد در ولسوالی هسکه مینه ننگرهارمصروف ادای نمازجمعه بودند ٬ و انفجار پیهم رخ داد و جان ۶۴ تن نمازگزار را گرفت و حدود سی تن دیگر را زخمی کرد.

در میان قربانیان این رویداد اسفبار۸تن کودک نیز شامل اند.

حادثه ده بالا نشان داد که تروریزم وحشی به هیچ قاعده و اصول پابند نیست و غیر از کشتار انسان ها هدف دیگری نه دارد٬برای هراس افگنان هر مکان و هرمحل یک هدف جنگی است برای آنان مهم نیست که برکجا حمله می کنند و کی را می‎کشند٬مسجد٬مکتب٬نهاد دولتی و پایگاه نظامی٬ همه اهداف نظامی است که درآن بدون قاعده و استثنا انسان می کشند و بربادی خلق می کنند.

آنچه قابل بحث و دقت است٬این است که حمله برمسجد مکتب و یا حمله و کشتار پیروان یک مذهب خاص و ناهنجاری های دیگردر قاموس و فرهنگ افغانی جا نه دارد بل این کشور همسایه پاکستان است که از گذشته ها تا امروزشاهد چنین زشتی بوده است و آنانی که در افغانستان چنین می کنند بیشترکسانی اند که وابستگی های معین با استخبارات پاکستان دارند.

تااکنون معلوم نیست که در عقب این ماجرای خونین کدام گروه هراس افگن نقش داشته است مگر در گذشته ها این طالبان و یا داعشیان بوده اند که درچنین رویداد های مرگبار ادعا مسئولیت و نسبت به چنین کشتارها فخرفروشی کرده اند.

دروضعیت کنونی این مهم نیست که کدام گروه در رویداد اسفبار ده بالا ادعا مسئولیت می کند داعش  القاعده و یا طالب. مهم این است که مابا مشکل دوامدار هراس افگنی و تروریزم وحشی مواجه هستیم.

این گروه ها شاید از لحاظ نام و هویت و یاهم ساختار از هم متفاوت باشند ٬مگر ماهیت٬هدف٬برنامه ووابستگی شان و در عین حال خاستگاه و پناه‌گاه شان  معلوم است. و این مسأله آشکارتر می شود که کشور همسایه همچنان کانون بحران برای افغانستان است و این گروه ابزاری برای پاکستان است.

ادامه فعالیت های هراس افگنان در افغانستان می‎رساند که پاکستان در وجود این گروهک ها٬ برنامه های بالا دارد و به آٍسانی حاضر نیست٬ از افغانستان دست بر دار شود. در این جا نقش و موقف دولت و مردم افغانستان چه است؟

دشمن در پی برنامه و اهداف راهبردی خود است  مگر ما همچنان درسایه اختلاف و عدم تحمل زندگی می کنیم وبرای دشمن فرصت می دهیم تا برای کوبیدن ما بیشتر و با قوت تر از گذشته عمل کند.

اگر هراس افگنان دیروز در ننگرهار هموطنان نماز گزار ما را به شهادت رساندند  قبل ازآن در لغمان و کابل  کندز و بغلان انسان کشتند و ویرانی کردند.این نشان می‎دهد که هراس افگنی دریک قوم و در یک محیط خاص خلاصه نمی شود. این گروه ها وابستگی های خود را دارند ومتاثر از برنامه های ادارات استخباراتی کشور های بیرونی به خصوص پاکستان اند.

مقابله با این گروه ها٬ فقط از دریچه وحدت ملی٬ تحمل و همگرایی امکان پذیراست. ما باید با درک متقابل به جنگ هراس افگنی که پدیده بیرونی است٬ برویم و این جنگ در پناه وحدت ملی امکان پذیراست.  

  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید