روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تذکره برقی جز تعهدات حکومت به جامعۀ جهانی است

روند توزیع تذکره برقی برای کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز پایان یافت.
به گزارش آژانس باختر؛ در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که توزیع تذکره های برقی یک روند ملی است و جز تعهدات حکومت به جامعه جهانی است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که تذکره برقی در حکومت داری خوب، انتخابات شفاف و مبارزه با فساد نقش مهم دارد.
محمد طاهر زهیر علاوه کرد که شماری از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر مشکلات تخنیکی تذکره برقی دریافت نکرده اند و می توانند در دور بعدی تذکره اخذ کنند.
در اخیر محفل، برای کارمندان اداره احصائیه مرکزی که در توزیع تذکره برقی همکاری کردند، لوح سپاس داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید