روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویر جلسۀ کابینه به رهبری رئیس جمهور غنی

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌ افغانستان، عصر روزپنجشنبه در ارگ برگزار گردید.
در آغاز، رئیس جمهور غنی از زحمات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای تأمین امنیت و همچنان از خدمات شبانه روزی رهبری، کارمندان و پرسونل صحی وزارت صحت عامه در امر مبارزه با ویروس کرونا، ابراز امتنان نمود.
در این جلسه، طرح دولت جمهوری اسلامی‌ افغانستان برای دریافت منابع جهت مبارزه با ویروس کرونا و ایجاد گروپ‌های کاری در پروگرام‌های مشخص از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، ارائه گردید که بعد از بحث همه جانبه از جانب کابینه به عنوان طرح ملی در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت.
همچنان، از اعضای کابینه خواسته شد، تا سایر نظریات و پیشنهادات خویش را در این رابطه به صورت کتبی تهیه و به رهبری حکومت ارایه نمایند.
طرح متذکره در برگیرنده موضوعات تفصیلی؛ مدیریت خطر ، شکل دهی روش تغییر مدیریت، مراحل احتمالی، واکنش جامعه و گروهای متضرر، توقعات درون جامعه، پاسخ و توقع مارکیت و پاسخ دولت می‌باشد.
این طرح جهت مدیریت بهتر روند مبارزه با ویروس کرونا با جامعه جهانی، شرکای انکشافی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توأم با پیشنهادهای واضح شریک ساخته می‌شود.
مطابق آجندا، طرح تعدیل ضمیمه شماره (۱) طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا – کووید۱۹ با تمدید سه هفته رخصتی در مرکز، از سوی استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و احمد نادر نادری رئیس عمومی‌کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه ارائه گردید که پس از بحث‌های همه‌جانبه مورد تصویب قرارگرفت.
متعاقباً، پیشنهادهای والی ولایت فاریاب که به نمایندگی از تمامی ‌‌والیان کشور در جلسه کابینه ارائه نمود توأم با بسته های تشویقی برای ولایات که در عرصه های بلند بردن عواید، زمینه سازی سرمایه گذاری سکتورخصوصی، بلند بردن حجم صادرات و ایجاد اشتغال پیشتاز اند، مورد تصویب قرار گرفت.
همچنان، کابینه از اقدامات تمامی ‌والیان کشور که در امر مبارزه با ویروس کرونا سرعت عمل داشتند، اظهار امتنان نمود.
در ادامه، لایحه تفویض صلاحیت استثنایی مالی – اداری به وزارت صحت عامه و واحدهای دومی‌ آن به منظور مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت.
کابینه وزارت صحت عامه را مؤظف نمود، تا طرحی را با در نظرداشت نظریات اصلاحی ارایه شده در جلسه کابینه نهائی و در تطبیق آن اقدام نماید.
همچنان کابینه به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد تا ضمن تمرکز روی چگونگی شفافیت، تفتیش مصارف، مشخص ساختن تدارک بودجه و مقدار تعهدات با وزارت مالیه هماهنگی لازم نموده، همچنان پلان واضح استخدام را ترتیب و آن را به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
سپس، طرح واحد مدیریت حالت اضطرار COVID -19 از جانب کابینه در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت. این طرح که از جانب وزیر صحت عامه به جلسه کابینه ارائه گردید به هدف ایجاد یک شیوه تازه عملیاتی، هماهنگی، استفاده مؤثر از منابع و در پهلوی مبارزه با ویروس کرونا، حفظ تمرکز بر ساحات استراتیژیک سکتور صحت ترتیب و تنظیم گردیده است.
متعاقباً، طرح ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی در ولایت نورستان، از سوی سرپرست وزارت تحصیلات به جلسه ارائه گردید، که از جانب کابینه مورد تصویب قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید