روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویر جلسه کمیته ارزیابی اجراآت، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های کادری اکادمی‌علوم

جلسه کمیته ارزیابی اجراآت، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های کادری اکادمی‌علوم به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، اعضای کمیته گزارش‌ کاری شان را در مورد طرح‌های اصلاحات در اکادمی‌علوم ارائه کردند که شامل اصلاحات در ساختار اداری و تشکیلاتی، ارزیابی فعالیت‌ها و تحقیقات علمی‌ و چالش‌های موجود در اکادمی‌علوم می‌باشد.
اعضای جلسه همچنین پیشنهادات شان را برای آوردن اصلاحات همه جانبه در اکادمی‌علوم افغانستان ارائه کردند.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که اصلاحات در ساختار، وظایف و فعالیت‌های اکادمی‌علوم بر اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی‌ افغانستان و به منظور بهبود فعالیت و جایگاه این نهاد به وجود می‌آید.
استاد دانش گفت که اکادمی‌علوم افغانستان یک مرکز علمی ‌است و هیچ نوع برخورد سلیقه‌ای و مرزبندی در این نهاد قابل قبول نیست و ارزیابی آن نیز باید با نگاه علمی ‌صورت گیرد.
معاون دوم رئیس جمهور در مورد طرح‌های ارائه شده برای اصلاحات در اکادمی‌علوم گفت که این طرح‌ها هنوز کار بیشتر لازم دارد و به اعضای جلسه هدایت داد که پیشنهادات شان را دسته بندی کرده و به شمول طرح تعدیل قانون آکادمی‌ علوم با جزئیات و به صورت مشخص در جلسه بعدی کمیته ارائه کنند.
استاد دانش به اعضای جلسه وظیفه سپرد تا مجلاتی را که از آدرس اکادمی‌علوم منتشر می‌شود، از نگاه علمی ‌بررسی کنند و گزارش خود را به جلسه کمیته ارائه کنند.
معاون دوم رئیس جمهور همچنین به وزارت تحصیلات عالی هدایت داد که بخش علوم طبیعی اکادمی ‌علوم را به صورت تحلیلی ارزیابی و نتیجه آن را گزارش دهد تا کمیته بر اساس آن در مورد فعالیت‌های این بخش تصمیم بگیرد.
استاد دانش تاکید کرد که طرح‌ اصلاحات در اکادمی‌ علوم افغانستان باید حداقل تا یک ماه دیگر تکمیل شود و برای نهایی سازی به جلسه کابینه دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان ارائه شود.
کمیته ارزیابی اجراآت، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های کادری اکادمی‌علوم متشکل از نمایندگان اکادمی ‌علوم، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور فرهنگی می‌باشد. جلسه این کمیته با اشتراک اعضای آن، در قصر صدارت عظمی‌برگزار شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید