روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویر جلسه هیئت مدیرۀ د آریانا افغان هوایی شرکت

جلسۀ هیئت مدیرۀ دآریانا افغان هوایی شرکت دیروز تحت ریاست محمد اسماعیل رحیمی، معین اداری وزارت مالیه در مقر وزارت مالیه دایرشد.

در این جلسه در رابطه به فعالیت‌ها و دستآوردهای شرکت متذکره، مرور فیصله‌های قبلی مجلس هیئت مدیرۀ این شرکت، اسکیل معاش منظور شده سال مالی ۱۳۹۹ عمله پروازی (کاپیتان طیاره و کوپیلوت طیاره)، گزارش شرکت مستقل ومسلکی (BDO) در مورد کسب اطمینان از مفاد سهم شرکت، ایجاد حسابات بانکی، حق الزمه اعضای هیئت نظارت شرکت متذکره و چارترگیری طیاره‌ها به اساس نیازمندی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید