روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

تدویر جلسه شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور غنی

به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، بعد از ظهر دیروز جلسه شورای امنیت ملی در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه در رابطه به وضعیت عمومی‌امنیتی افغانستان، دفع تهدیدات دشمن و جلوگیری و خنثی سازی آن، همکاری نزدیک با مردم، ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی‌و تجهیز و تقویت هرچه بیشتر آنان، بحث‌های همه جانبه صورت گرفت.
در جلسه شورای امنیت ملی تاکید شد که وزارت دفاع ملی در هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی، در خصوص دفع تهدیدات دشمن، اقدامات لازم را انجام دهد.همچنان در هرگونه شرایط ممکن به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رسیدگی صورت گیرد.
در اخیر جلسه، به منظور تامین امنیت و مصئونیت بیشتر هموطنان، هدایات لازم به ارگان‌های دفاعی و امنیتی نیز صادر گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید