روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویر جلسه امنیتی به رهبری رئیس جمهور غنی

به سلسله جلسات امنیتی با مسئولین امنیتی ولایات کشور، ظهر دیروز جلسه امنیتی به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی ولایت ‌پکتیا، برگزار گردید.
در این جلسه که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور نیز حضور داشت، ابتدا قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر، قوامندان امنیه و سرپرست ریاست امنیت ملی، در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی، تطبیق پلان‌ها و عملیات به رئیس جمهور گزارش ارایه کردند.
رئیس جمهور کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی ولایت ‌پکتیا بخاطر کار مشترک تشکر کرد و بر هماهنگی هرچه بیشتر و کار گروپی، تأکید ورزید. همچنان به امسئولین امنیتی این ولایت هدایت داد تا مطابق رهنمایی‌های وزارت صحت عامه، در امر مبارزه با ویروس کرونا توجه نمایند.
رئیس جمهور غنی به مسئولین امنیتی ولایت پکتیا هدایت داد، تا با مردم از نزدیک کار نمایند و این روش را در اولویت برنامه‌های شان قرار دهند. همچنان به این مسئولین هدایت داد، تا به منظور جلوگیری از تلفات ملکی، به مصئونیت مردم در جریان اجرای وظایف و عملیات‌ها شان توجه جدی نمایند.
رئیس جمهور کشور ضمن تأکید بر تأمین امنیت شاهراه‌ها و گمرکات کشور، درابطه به توجه به عواید دولتی و نیز هدایات لازم، صادر نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید