روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تحقق صلح در افغانستان نیاز به تضمین جهانی دارد

مذاکره، مصالحه و مفاهمه با طالبان و توافقات حاصل شده از آن، همچنان ادغام افراد آنان در نظام، حفظ دستاوردهای هجده سال پسین و آینده سیاسی کشور، موضوعاتی اند شهروندان کشور را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته که نشود بعد از توافقات جوانب ذیدخل در قضیه افغانستان، دستان مرئی و پشت پرده، بار دیگر این هیولای خاموش شده را بیدار سازد.

هرچند سران حکومت وحدت ملی  رهبران و سیاسیون آب دیده کشور در راستای برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان مسئولانه گام های مطمئن و استوار برداشته و هنوز که هنوز است نیز برمیدارند  اما تجارب گذشته از مذاکرات سه جانبه و چهار جانبه، چنان وانمود ساخت که شماری از کشورهای که منافع خود را در صلح و ثبات افغانستان نمی بینند و در پی تطبیق اهداف ستراتیژیک خود در این کشور اند  روند گفتگوهای صلح را به بازی گرفته و آنرا سبوتاژ می نمایند، در حالیکه مردم افغانستان تشنه صلح و ختم جنگ اند و صلح پایدار  سرتاسری و صلح با عزت که تمامی مردم افغانستان خود را در آن مصون احساس کنند و ضمانت قوی اجرایی از سوی جامعه بین المللی نیز داده شود  می خواهند.

روی این اساس مردم و حکومت افغانستان از اعلامیه اتحادیه اروپا به منظور حمایت از پروسه صلح افغانستان، تضمین توافقنامه صلح میان جوانب ذیدخل و همکاری در راستای تطبیق برنامه های پس از توافق صلح، حفظ تحقق دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هجده سال پسین  استقبال می کنند.

رئیس جمهور غنی نیز به نمایندگی از مردم افغانستان ضمن استقبال از موقف اصولی اتحادیه اروپا و تأیید ارزش های قانون اساسی و دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان اعلامیه متذکره را برای دستیابی افغانستان به صلح پایدار و ختم جنگ در کشور مهم می داند.

اتحادیه اروپا در شرایط دست به چنین اقدام اصولی می زند که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نزدیک به دو هفته پیش در سفر به کابل، طرح اتحادیه اروپا برای تقویت دولت داری و صلح افغانستان را اعلام کرد که از سوی رئیس جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.

اعلامیه اتحادیه اروپا در حالی سبب رضایت خاطر مردم و حکومت افغانستان قرار گرفته که رهبری شورای عالی مصالحه دیروز در دومین نشست، روی آمادگی برای گفتگوی بین الافغانی که قرار است از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، بحث کردند و شورای رهبری فیصله نمود تا کمیته های مؤظف به کار خویش ادامه داده و گزارش های شان را به مجلس بعدی این شورا به روز ۲۴ حمل ارائه نمایند.

از این رو مردم افغانستان از تمام سیاسیون کشور و ممالک ذیدخل در روند صلح افغانستان به ویژه سازمان ملل متحد انتظار دارند تا با ادای رسالت تاریخی شان در قبال جامعه بشری و ملت زجر کشیده چون افغانستان و برای تحقق صلح واقعی که حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان افغانستان در آن تضمین گردد، اقدامات سازنده را انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید