روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی، تأمین امنیت را ضمانت می نماید

موضوع نیاز تقویت و تجهیز زیادتر نیروهای امنیتی کشور، در حالی مورد توجه جدی مسئولان امنیتی قرار می‎گیرد که پروسه مذاکرات صلح میان نماینده خاص ایالات متحده امریکا و طالبان در دور هفتم نشست قطر در یک مرحله حساس رسیده است، ولی طالبان در این نشست موضوع آتش بس را نپذیرفتند و به ادامه حملات شان برنیروهای امنیتی و دفاعی تأکید کرده اند، چنانکه در هفته های اخیر با انجام حملات غیر مترقبه دست به حملات انتحاری و تحرکات نظامی زده اند که هدف شان امتیاز طلبی در نشست های آینده گفته شده است در چنین احوال مسئولان نیروهای امنیتی و دفاعی برای طالبان گوشزد کردند که یا باید به روند صلح بپیوندند و یا سرکوب می شوند و این سرکوب مخالفان مسلح دولت افغانستان تا زمان برقراری صلح ادامه خواهد یافت که بنابر آن بدون شک انجام فعالیت های دفاعی و عملیات های تصفیوی نیاز آمادگی های زیادتر رزمی را با تقویت صفوف و تجهیز نیروهای امنیتی با سلاح های مدرن و پیشرفته و حمایت همه جانبه از طریق نیروهای هوایی را که اکنون با طیارات بم افگن هلیکوپترهای توب دار مجهز اند می طلبد می تواند در فعالیت های تصفیوی و پاکسازی مناطق از وجود طالبان مسلح، مورد استفاده قرار گیرد.

اما بررسی ها و پژوهش ها در رابطه به تقویت و نیرومندی نیروهای امنیتی کشور در شرایط کنونی گواهی از آن دارد که نیروهای امنیتی کشور ما اعم از اردوی ملی، پولیس و نیروهای امنیت ملی نسبت به هر زمان دیگر از نیرومندی بیشتر، تجارب و مهارت های مسلکی زیادتری برخوردار اند.

چنانکه مسئولان امور امنیتی از ارتقای ظرفیت های مسلکی و آموزشهای رزمی نیروهای امنیتی، توأم با تقویت صفوف نیروها یادآور می شوند. از جانب دیگر براساس همکاری های تعهدی مسئولان نیروهای نظامی ناتو و ایالات متحده امریکا، اکنون نیروهای هوایی افغان با طیارات بم افگن جنگی و هلیکوپترهای توب دار جنگی کاملاً مجهز گردیده اند.

اما آنچه که امروز در شرایط کنونی که پروسه صلح برای تأمین امنیت و قطع جنگ در افغانستان ادامه دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است، عملکرد و اجرای تعهدات مسئولان نظامی ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو است که باید با فرارسیدن زمان خروج قسمی نیروهای شان از افغانستان در مورد تجهیز نمودن زیادتر نیروهای امنیتی افغان، در کنار آموزشهای مسلکی بر اساس تعهدات شان تلاش زیادتر به خرج دهند و نیازمندی های وسایل نظامی نیروهای نظامی افغانستان را مرفوع سازند. اگرچه همین اکنون نیروهای امنیتی افغان از نظر کیفیت و کمیت در سطح خوبی قرار دارند. ولی بازهم ایجاب می نماید تا بادرنظرداشت شرایط حساس کنونی صفوف نیروهای امنیتی را با تجهیزات زیادتر و مدرن تر نظامی اعم از تانک ها و توب های قدرتمند و دوربرد و همچنان نیروهای هوایی با طیارات بم افگن قوی و مدرن تجهیز گردند، تا توانمندی دفاعی آنان برای سرکوب دشمن و حراست از تمامیت ارضی کشور افزایش یابد.

آگاهان عرصه نظامی به این موضوع تأکید دارند، آنچه که در چنین شرایط از ارزشمندی و اهمیت نهایت خاصی به خاطر تقویت نیروهای امنیتی علاوه بر سلاح های مدرن از مؤثریت خاصی برخوردار است، همکاری و پشتیبانی مردم به عنوان نیروی بشری و تعهد آنان در همنوایی با دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. زیرا همکاری مردم به مثابه دژ استوار و آهنینی است که هیچ اهریمنی در برابر آنان قدرت ایستادگی را نمی داشته باشد  و صفوفی که مردم آنرا تحکیم می بخشند هرگز متلاشی نمی گردد. ولی باید به خاطر داشت که این روحیه همکاری مردم با دولت و قرار گرفتن کنار نیروهای امنیتی کشور، زمانی ایجاد می گردد و پیوستن فرزندان آنان به صفوف نیروهای امنیتی افزایش پیدا می‎کند که اعتماد دولت با مردم و اعتماد مردم نسبت به دولت و عملکرد دولت در پروسه اعمار بازسازی کشور و روحیه دفاع مستقلانه از کشور به مثابه میراث ارزشمند مردم فزونی یابد و مسئولان دولتی آنچه را که برای مردم طی نشست ها و سخنرانی های خویش وعده می سپارند مانند سالهای گذشته که صورت می گرفت در چنین شرایط فعالیت حساس و سرنوشت ساز که دشمن در کمین است مانند نوشته روی یخ در برابر آفتاب گذاشته نشود، یقین داریم که مسئولان دولتی که در برابر مردم مسئولیت نهایت بزرگ دارند با پاسخ به نیازمندی های مردم و حمایت از فرزندان صدیق آنان که در صفوف نیروهای امنیتی مصروف حراست از کشور و آزادی می باشند تلاش می نماید و برای ارتقای سطح زندگی مردم نیز همکاری های سازنده را به کار می گیرند، یعنی کوشش می نمایند تا از حرف به عمل گام بردارند و تمام وعده های خود را جنبه عملی بخشند، زیرا مسئولان این نازکی زمان را درک کرده اند که اگر خدای ناخواسته کوچکترین خللی که روی اعتماد مردم اثر گذار گردد نسبت به عملکردهای دولت و تعهداتی که سپرده اند ایجاد گردد و یا تعهدات مسئولان دولت نسبت به رفع مشکل مردم و پروسه حمایتی دولت در قبال فرزندان مردم که در صفوف نیروهای امنیتی قرار دارند صدمه ببیند، انتظار بهبود را در تأمین صلح و حمایت از دستاوردهای پروسه صلح که تا اکنون بالاثر تلاشهای نیروهای امنیتی و همکاری مردم به وجود آمده است نمی توان داشت.

بناءً اعتماد مردم در پروسه صلح و تأمین امنیت و مساعد شدن شرایط قرار گرفتن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی در اثر تلاش مردم نهایت سرنوشت ساز است، حتا می تواند ضمانتی باشد بر تقویت صفوف نیروهای امنیتی و استحکام پایه های مردمی دولت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید