روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تجارب تلخ پروسه رأی دهی ریاست جمهوری سالیان گذشته نباید تکرار گردد

موضوع انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها با درنظرداشت موادات قانون اساسی باید با انتخابات ریاست جمهوری عندالموقع برگزار گردد، تا خلای قدرت عامل پراگندگی در سیاست حکومتداری نگردد، همین هفته های اخیر، سرخط عناوین رسانه ها را تشکیل می دهد، روی همین علت وقتیکه تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از طریق کمیسیون مستقل انتخابات روز ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ تعیین و اعلان گردید، کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با اعلان انتخابات ریاست جمهوری از آمادگی اش به خاطر سازماندهی پروسه ثبت نام و تعیین تعداد سایت های انتخاباتی و ثبت نام رأی دهندگان و تجهیزات مورد نیاز در مرکز و ولایات اطمینان داد.

آگاهان عرصه های سیاسی به این باور اند و اظهار می دارند که کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی‎اش برای برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها قبل از آغاز پروسه اطمینان داده بود، روند انتخابات شورای ملی که به تاریخ ۲۸-۲۹ میزان با حضور گسترده مردم برگزار و مردم به پای صندوق های رأی دهی رفتند و رأی دهی انجام یافت .

ولی برنامه یا پروسه شمارش آرا بنابر اظهارات ناظران عاری از مشکلات نبود، چنانکه سروصداهای نامزد وکیلان در رابطه به عدم رعایت شفافیت شمارش آرا در یک تعداد از سایت ها عامل بازشماری رأی مردم از طریق کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات گردید و تقریباً اضافه از یازده هزار شکایت از چگونگی رأی دهی و تخطی و سهل انگاری دست اندرکاران کمیسیون انتخابات به کمیسیون سمع شکایات ثبت گردیده است که تا اکنون تحت بازرسی قرار دارد، که بالاثر موجودیت شک و تردید در شمارش آرای سایت ها در ختم رأی دهی تأکید نامزد وکیلان و نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمول مسئولان جامعه مدنی، شمارش دوباره رأی که داخل صندوق های رأی دهی کابل ریخته شده آغاز خواهد شد، تا شفافیت در شمارش آرا ایجاد گردد و رأی پاک مردم از رأی ناپاک که از طریق افراد متقلب در صندوق ها ریخته شده است جدا گردد.

 روی همین سهل انگاری، مسئول عملیاتی مربوط ساحه کابل با گروپ کاری اش از وظیفه سبک دوش شده اند.

با درنظر داشت همین موضوع که این پروسه توأم با مشکلات و سرگردانی ها بود، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات تلاش دارند تا پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها، هنگام آغاز عملی پروسه در فضای آزاد، رعایت شفافیت که مشروعیت را در قبال داشته باشد تدویر گردد و بار دیگرمورد انتقادات دانشمندان و از جمله نامزدان ریاست جمهوری و نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی قرار نگیرد و نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات دوره گذشته که به دور دوم کشانیده شد به دور دوم و رأی گیری دوباره در پروسه ریاست جمهوری کشیده نشود، روی همین ملحوظ کمیسیون مستقل انتخابات تلاش دارد تا سطح آگاهی دست اندرکاران تخنیکی، ماشین های بایومتریک را ارتقا بخشند تا در جریان پروسه رأی دهی مردم هنگام ارائه رأی برای فرد مورد نظر شان دچار چالش نگردند.

مردم رنجدیده کشورما از کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات توقع دارند تا وظایف خود را در روند انتخابات و شمارش آرای پروسه انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت به موادات قانون انتخابات انجام دهند و نگذارند رأی پاک مردم مورد سوء استفاده قرار گیرد، فرد و شخصی که مورد اعتماد مردم باشد و بتواند بر مشکلات اقتصادی و سیاسی کنونی مردم که از تداوم جنگ های نیابتی منشأ گرفته است فایق آید، رأی اعتماد بدهند و او را به عنوان زعیم کشور برگزینند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید