روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تاکید سفیر چین برگسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و چین

سفیرجمهوری مردم چین مقیم کابل حین بازدید ازبخش های مختلف ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگسترش روابط فرهنگی میان افغانستان وچین تاکید کرد. به گزارش آژانس باختر، سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل ویک هیئتی ازفرهنگیان آن کشور درحالی که پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ و محمد هاشم شارق رئیس هنرستان نیز حضور داشتند از بخش های مختلف ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ و نمایشگاه آثار هنری ، هنرمندان افغانی و نمایشگاه عکاسی که بیانگر رشد فرهنگی و علمی جمهوری افغانستان می باشد و درریاست هنرستان برپا شده است، دیدن کردند. آنها کار هنرمندان افغان را خلاقانه توصیف کردند و آن را نمادی از فرهنگ اصیل و قدیم مردم افغانستان دانستند.  

سفیر چین برگسترش روابط فرهنگی میان دوکشور تاکید داشت و علاوه کرد که زمینه برگزاری یک نمایشگاه از آثار هنری ، هنرمندان افغان را درکشورش مساعد می سازد.پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که چین و افغانستان دوکشور قدیمی و دارای فرهنگ پرباروغنی اند، تبادلات تجارت میان دوکشور درعرصه فرهنگ و هنر می تواند روابط میان دو تمدن قدیم را درآسیا نزدیکتر سازد.او هم به نوبه خود خواستار گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و چین شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید