روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تانسل Tonsil یا گوشت اضافی گلو چیست؟

داکتر گل‌رحمن طاهری

تانسل ها غده نسجی لمفاوی می‌باشند که در دوطرف بلعوم در دهان موقعیت دارد، تانسل ها در عضویت شخص رول محافظوی دارد و وجود شخص را از انتانات وقایه می‌نماید، ولی زمانی‌که معروض به کدام انتان می‌شود بنام التهاب تانسل یا تانسلیت یا Tonsillitis یاد میگردد.

التهاب تانسل ها می‌تواند که به شکل حاد و یا مزمن باشد.و در ضمن وقوع مرضی تانسل‌ها در هر سن و سال رخ میدهد، لیکن واقعات آن نزد اطفال قبل از شش سال شایع‌تر است، که با علایم خاص مانند تخریشیت گلو، تب و با لوزه های پندیده (ورم لوزه) همراه می‌باشد.

از نگاه سببی اگر التهاب تانسل‌ها با اعراض و علایم نزله، ذکام و ریزش شروع شود زیادتر به اسباب وایروس‌های معمول، توجه صورت گیرد و در ضمن باکتریاهای استرپتوکوکل نیز در اسباب معمول التهاب لوزه‌ها نام گرفته شده.

اعراض و علایم نزد اشخاصی که دچار التهاب تانسل‌ها می‌گردند به مدت هفت الی ده روز دوام می‌کند.

اعراض و علایم :: Sign & Symptoms

اعراض و علایم التهاب تانسل ها نظر به شدت التهاب لوزه ها متفاوت بوده می‌توان گفت که دارای اعراض و علایم خفیف، متوسط و شدید می‌باشد.

باز هم از یک تعداد اعراض و علایم که به شکل حاد نزد شخص به میان میاید در ذیل یادآوری می‌شود:

تخرشیت گلو، تب، لرزه، تنفس بویناک، سردردی، شخی گردن، مشکل در جویدن، سرخی و ورم تانسل‌ها، سرخی کام نرم، سرخی زبانچه، موجودیت نقاط زرد و سفید رنگ بالای تانسل ها.

اعراض و علایم نزد اشخاصی که التهاب مزمن تانسل ها دارد عبارت از تخریشت گلو به شکل دوامدار و سختی بزرگ شدن کم عقدات لمفاوی دو طرف گردن می‌باشد.

باید یاد آور گردد زمانی‌که شخص معروض به التهاب تانسل باشد، تب اضافه‌تر از سی و نو درجه، شخی عضلات که با شخی گردن و تخرشیت شدید گلو همراه باشد عاجل به داکتر مراجعه نماید تا از اختلاطات بعدی جلوگیری صورت گیرد.

تشخیص Diagnosis ::

تشخیص این نوع مریضان توسط داکتر به اسانی صورت می‌گیرد، تاریخچه منظم، اجرای معاینات فزیکی تانسل‌ها، و جهت تثبیت قطعی نوع انتان اخذ مواد توسط سواب Swab از ناحیه التهابی گلو و فرستادن آن جهت کلچر به لابراتوار در پروتوکول تداوی آن شمرده می‌شود.

تداوی :: Treatment

التهاب عادی تانسل ها تداوی خاص ضرورت ندارد.

در صورتی‌که التهاب تانسل‌ها شدید باشد، ایجاب تداوی با انتی بیوتیک بالخاصه می‌نماید که دوز و مقدار و دوام تداوی توسط داکتر مربوطه تنظیم می‌گردد.

جراحی و برداشتن تانسل‌ها زمانی باید صورت گیرد که تداوی فارمکولوژیک ناکام شود، تانسل‌ها مزمن و پیشرفته شوند و امکان عوارض جانبی و خطر اختلاطات سیستمیک نزد شخص موجود باشد.

تداوی وقایوی خانگی :: Home Remedies

استفاده مایعات زیاد، استراحت در منزل، کولی یا شستشو گلو توسط محلول های نمکی دو یا سه بار در روز.، استفاده لوزنج ها، جلوگیری از دود سگرت و امثال ان، کنترول درد توسط بعضی انلجزیک های معمول مانندِ پراسیتامول و بروفین.

انتقال مریض به داکتر معالج جهت معاینه و Check up.

اختلاطات:: Complications

اختلال درتنفس شبانه، ابسی تانسل ها، تب روماتیزمل، گلومیرولونفریت، التهاب گوش، ابسه عنق، کرونیک تانسلیت، از اختلاطات شایع ان می‌باشد.

وقایه:: Prevention

استفاده مواد خوراکی پاک، کنترول حفظ الصحه محیطی، وقایه از انتان فعال محیط، شستشو دهن، شستشو دستان بعد از مواجه شدن با انتان.و تداوی وقایوی بالموقع در ریزش ها و سرماخوردگی ها.

نوت! جراحی گوشت اضافی گلو در اطفال باعث رشد طفل، تکامل فزیکی و عقلی طفل و باعث تقویه رشد نامل طفل می‌گردد (تجربه)

ممکن است شما دوست داشته باشید