روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

تأیید مسودۀ بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی کابینه

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
در این جلسه که والیان از طریق ویدیوکنفرانس نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور غنی یکبار دیگر حمله وحشیانه دشمنان صلح و امنیت کشور را بالای پوهنتون کابل، تقبیح کرد و نهادهای ذیربط را جهت انجام تحقیقات لازم پیرامون ابعاد حمله به پوهنتون کابل و ترمیم دوباره تعمیر مرکز ملی آموزش حقوقی از جانب واحد عملیات و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، توظیف نمود.
بعداً از رهبری و کارکنان وزارت مالیه بخاطر ترتیب و تهیه مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ ابراز امتنان گردید و غرض تقدیر از زحمات معین مالی و سایر مسئولین ذیربط، هدایت صادر شد.
متعاقباً کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را مورد تأیید قرار داد.
سپس تقاضای دافغانستان برشنا شرکت مبنی بر تبدیل مقروضیت های آن شرکت به اسهام وزارت مالیه و طرح تعادل و همسان سازی تعرفه برق در تمامی ولایات و توظیف آن شرکت جهت ارائه ارقام مشخص پیرامون قیمت ها و مصارف برق دوایر دولتی با در نظرداشت معیارات واضح و قابل پیمایش؛ تصویب گردید.
کابینه همچنان طرح ضمیمه شماره (۱) و تعدیل جزء (۵) فقره (۱) ماده بیست و دوم مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه، طرح مقرره نفت و گاز (هایدروکاربن ها)، طرح اساسنامه شرکت برشنا و طرح قانون سروی کدستر را تصویب کرد.
به همین ترتیب تقاضای وزارت اقتصاد مبنی بر منظوری کمک مبلغ (۳.۴) میلیون دالر امریکایی از جانب (USAID) غرض مبارزه با ویروس کرونا مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه کابینه، تقاضای وزارت های مالیه و تحصیلات عالی پیرامون حل مشکل تخصیص معادل مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی پول مصرف ناشده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جهت اعمار پوهنتون ولایت هلمند؛ تصویب گردید

ممکن است شما دوست داشته باشید