روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأیید طرح تعدیل بودجه سال مالی از سوی ولسی جرگه

اعضای ولسی جرگه مسوده دوم پیشنهادی تعدیلات بودجه سال مالی ۱۳۹۹حکومت را با اکثریت آرا تایید کردند.

در بودجه سال مالی جاری به خاطر مبارزه با آفت جهانی ویروس کرونا، تسریع و تنظیم بهتر کار‌ها و رسیدگی به موقع به مشکلات مردم، برخی تغییرات آمده بود که اعضای ولسی جرگه بعد از بحث‌ها این تعدیلات را پذیرفتند.

وزارت دولت در امور پارلمانی ازهیئت اداری و اعضای ولسی جرگه ابراز تشکرکرد که با توجه به نیازها و ارائه خدمات تاثیر گذار و سریع از جانب حکومت به مردم، دست به این اقدام نیک و مدبرانه زدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید