روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید وزیردفاع به برچیدن بساط هراس افگنان درجنوب کشور

وزیر دفاع ملی بربرچیدن بساط هراس افگنان در جنوب کشور تأکید کرد.

اسد الله خالد درسفرش به ولایت جنوبی قندهار با قومندان حمایت قاطع در افغانستان گفت که به زودی عملیات بزرگ ضد هراس افگنی در قندهار و بخش های دیگری از جنوب کشور راه اندازی خواهد شد.

اوگفت همواره دلش  با سربازانی که در گوشه وکنار کشور مشغول نبرد با هراس افگنان اند ، است و می کوشد تا با برنامه ریزی های دقیق بردشمن تلفات بیشتر وارد شود.

وزیر دفاع ملی دراین سفر پس از بررسی اوضاع امنیتی قندهار و دیگر ولایت های جنوبی گفت که بزودی بساط هراس افگنان از جنوب کشور برچیده خواهد شد.

اوگفت که هراس افگنان درهیچ گوشه افغانستان جایی نخواهند داشت.جنرال اسکات میلر فرمانده حمایت قاطع در افغانستان که دراین سفر وزیر دفاع ملی را همراهی می‎کرد ، می گوید که حمایت سربازان خارجی از نظامیان افغان همچنان ادامه خواهد یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید