روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در مورد معرفی هویت ملی از طریق فرهنگ اصیل افغانی

حسینه صافی سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست با مشاور روابط عامه، مشاور فرهنگی و مسئولین بخش تکنالوژی معلوماتی این وزارت در ارتباط به ویب سایت وزارت صحبت نمود. در این نشست روی کیفیت مواد نشراتی که در ویب سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر میگردد بحث شد و سرپرست وزارت در مورد معرفی هویت ملی از طریق فرهنگ، انعکاس فرهنگ اصیل افغانی و اطلاعات دقیق و به وقت تاکید نمود.

همچنان در این نشست روی ایجاد یک بورد مشورتی جهت غنای ویب سایت وزارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید