روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید دولت ومردم افغانستان، اعاده صلح پایدارو جامع درکشور است، نه صلح مقطعی و زودگذر

هراس افگنی همچنان به عنوان یک تهدید در برابرمردم افغانستان، منطقه وجهان قرار دارد لازم است که تهدید ها نظارت شودوبرای سرکوب آن باقاطعیت اقدام شود (وزارت دفاع امریکا در گزارش تازه خود هشدار داده است که حتا در صورت توافق صلح با طالبان ، شماری از طالبان تند رو وگروه داعش تهدیدجدی برای افغانستان و امریکا خواهند ماند.)

همزمان با گفتگو های سیاسی میان طالبان وامریکاوآغازتماس ها میان جناح های مختلف، معضل داعش عرض اندام کرد و با گذشت هر روزاین معضل جدی تر  می شود.

شماری از آگاهان سیاسی باور دارند که مسأله صلح تنها با کنار آمدن با طالبان حل شدنی نیست بل مشکل افغانستان ابعاد پیچیده و چند بعدی دارد که در وجود طالبان خلاصه نمی شود ، گروه ها و جریان های زیادی اند که یا از گذشته وجود داشته اند و یا تازه عرض اندام کرده اند که
می توانند بر روند صلح در افغانستان اثرگذار باشند ودراین میان وارد شدن داعش در قضیه افغانستان
، به این معضل شکل و محتوای تازه بخشیده است.

گمان زنی هابر این است که حلقه هاو جریان های منظم در سطح منطقه و فراتر از آن فعال اند که نمی خواهند که معضل جاری در افغانستان که اثر مستقیم براوضاع منطقه وروابط بین المللی دارد حل شود، این طرز تفکر بیشتربه سیاست های گنگ اعضای ائتلاف مبارزه علیه هراس افگنی در افغانستان پیوند داده می شود که از آغازموقف واضح در رابطه به عوامل هراس افگنی و ترویج افراط گرایی در منطقه وجود نداشته است.

امروز پنتاگون ازدوام تهدید ها علیه افغانستان و امریکا بعد از توافق احتمالی صلح با طالبان هشدار می دهد که طالبان تند رو  وداعش تهدید جدی در برابر افغانستان و امریکا است.

اگر به عمق ماجرای حضورنظامی امریکاییان و متحدان شان در افغانستان دقیق شویم مبارزه علیه هراس افگنی هدف اولی و اساسی آنان بود مگر حالا خوداز شدت تهدیدها حرف میزنند، آیا چنین اظهارات مردم افغانستان را که در طول هژده سال گذشته بیچاره تر از هر وقت دیگر شده انددر وضعیت نا مناسب روانی قرارنمی دهد؟

حضور نیرو های خارجی در افغانستان از جنگ علیه هراس افگنی آغاز شد. هدف مبارزه علیه هراس افگنی ، ریشه کن کردن هراس افگنان در افغانستان و خشکاندن ریشه های آنان در اطراف افغانستان بود.

مگر راهکار رسیدن به این هدف به گونه یی که متحدان افغانستان  تشریح و تعریف کرده بودند عملی نشد و امروزهراس افگنی نه تنها که نابود نشده است بل یک تهدیددراز مدت در برابر مردم افغانستان وکشور های دیگرباقی مانده است.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفته است که هدف امریکا آوردن صلح در افغانستان است، آیا در وجود تهدید های موجود که وزارت دفاع امریکا خود به آن اعتراف می کند می توان از صلح پایداردر افغانستان سخن گفت؟

حرف دقیق این است که امریکا و متحدان آن کارهای
نا تمام در افغانستان دارند که باید به آن بپردازند. آنها آغاز گر جنگ علیه هراس افگنان بودند که پیامد آن برای مردم افغانستان تاوان زیادی
در پی داشت
، امریکا و متحدان آن باید در خصوص افغانستان مسئولانه فکرکنند و مسئولانه تصمیم بگیرند.

تأکید دولت ومردم افغانستان اعاده صلح پایدارو جامع درکشور است، نه صلح مقطعی و زودگذر.

پیام مردم افغانستان به نشانی دوستان بین المللی این است که بر تهدید های موجود نظارت داشته باشند و راهبرد واضحی را برای از میان برداشتن  تهدیدها روی دست گیرند.          ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید