روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید حسینه صافی برحفظ نام جاده های تاریخی کشور

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها ، برگزارشد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که تاریخ ما هویت و اعتماد ما است و باید درروند نامگذاری جاده ها، نام جاده های  تاریخی حفظ شود و درراستای نامگذاری جاده ها و چهار راه های جدید به پیشنهاد های نهاد های مختلف که به کمیسیون رسیده است ، تصامیم لازم و مناسب اتخاذ شود .

همینگونه دراین جلسه اعضای کمیسیون نامگذاری جاده ها ،  یازده مورد نامگذاری جاده ها و چهار راه ها  را که شماری از نهاد های دولتی و خصوصی از مرکز و ولایت های کشور به این  کمیسیون ارسال کرده است، مورد بحث قراردادند .

اعضای کمیسیون، دررابطه به هرمورد مطابق به صلاحیت های کمیسیون ، فیصله های لازم کردند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید