روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید حسینه صافی برتحکیم و توسعه روابط میان موزیم های افغانستان و اندونیزیا

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با کمیشنر حقوق بشر اندونیزیا بر  نقش زنان در پروسه صلح، اشتراک زنان در فعالیت های مدنی و استخدام زنان در  ادارات دولتی  بحث و تبادل نظر کردند.

کمیشنر حقوق بشر اندونیزیا از فعالیت ها و دستاورد های کمیسیون حقوق بشر اندونیزیا در حل مشکلات زنان در مناطق پس از جنگ معلومات ارائه کرد و افزود که حکومت تلاش دارد تا زمینه حضور موثر زنان را در  عرصه های مختلف از طریق  آموزش و  تقرر  در نهاد های دولتی و غیر دولتی  مساعد کند .

همچنان حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس موزیم ملی اندونیزیا بر تحکیم و توسعه روابط میان موزیم های افغانستان و اندونیزیا تاکید کر و افزود که موزیم ملی افغانستان با داشتن  آثار از ادوار مختلف تاریخ  از جمله موزیم های معتبر  در منطقه  و جهان بوده  که  مورد توجه سیاحان  کشور های  جهان قرار گرفته است .

 سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ موزیم ها را انعکاس دهنده فرهنگ و تاریخ کشور ها بیان نموده افزود که  مسئولان  موزیم ملی افغانستان تلاش دارند تا  نسل جوان کشور با آثاری که حفظ شده است در موزیم ملی افغانستان آشنایی پیدا کنند و در این اواخر با برگزاری برنامه  مبایل موزیم در بلخ، قندهار و ننگرهار  این زمینه را مساعد کرده است این روند در سایر ولایت های  افغانستان ادامه خواهد داشت.

رئیس موزیم ملی اندونیزیا بر تبادل فرهنگی میان هر دو کشور به ویژه در بخش موزیم ها تاکید کرد. او  در مورد فعالیت های موزیم ملی اندونیزیا معلومات ارائه کردو افزود: ما  خواهان  توسعه و تحکیم روابط و تبادل فرهنگی با  افغانستان
هستیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید