روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید بر نشست بین الافغانی جهت برقراری صلح

پس از جنگ های طولانی در کشور عزیز ما اخیراً یک رویداد عالی و قابل توجه نه تنها برای افغانها، بلکه برای اکثریت کشورهایی که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در جنگ افغانستان دخیل اند رخداد، نیروهای امنیتی کشور و مخالفین مسلح که طی سالهای متمادی با تیر و تفنگ وگوله با هم صحبت می کردند در آتش بس سه روز عید سعید فطر سلاح ها را کنار گذاشته، یکدیگر را در آغوش گرفته برادر خطاب نمودند و اشک خوشی ریختند.

طی همین مدت با هم صحبت های شیرین داشته و عکس های دسته جمعی گرفتند در فیسبوک ها نشر نمودند که عمل نیکوی یادشده برای هر فرد این سرزمین یک خاطره پر از محبت و صمیمیت به جا گذاشت.

طالبان به مردم میگفتند که آنان اراده جنگ و برادر
کشی را ندارند، ولی عوامل بیرونی مانع رسیدن به یک صلح و ثبات در زادگاه آبایی ما می باشد. سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز با استقبال گرم از مخالفان شان«گروه طالبان» این پیام را منتقل کردند که آماده آشتی هستند.

در حقیقت این ابتکار حکومت وحدت ملی در اعلام آتش بس هشت روزه با طالبان بود که به تعقیب آن اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان بستر ایجاد صحنه های
فوق الذکر گردید که حتا جهانیان نیز انتظار چنین روز را بسیار بعید و دور از امکان می پنداشتند.

می توان گفت که تلاش هیئت رهبری حکومت وحدت ملی جهت برقراری صلح طی سالهای گذشته بی نتیجه نماند زیرا جواب مثبت از طرف طالبان ثابت ساخت که طی همین مدت گامهای مهم و عملی در راستای نزدیک شدن به صلح و پایان دادن جنگ طویل المدت برداشته شده است. از جانب دیگر این حقیقت را ثابت ساخت که حکومت وحدت ملی از هر طریق ممکن برای رسیدن به صلح تلاش دارد.

طوری که رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی در دیدارهایش با والیان ولایات همیشه تأکید ورزیده است که یگانه هدف ما تأمین صلح و ثبات دایمی در کشور است.

همچنان حمایت حکومت وحدت ملی از فتوای هزاران عالم دین در داخل و بیرون از کشور نیز نشاندهنده جدیت در برقراری صلح و ثبات در وطن ویران شده ما است، حرکات صلح خواهانه حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و حمایت همه جانبه مردم از پروسه صلح و قطع جنگ و خونریزی در کشور جنگ زده ما با گذشت هر روز ابعاد وسیع تر پیدا کرده، امیدواری های کشورهای صلحدوست جهان به خصوص ممالکی که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم منافع ملی شان در برقراری صلح در افغانستان نهفته است بیشتر گردانیده است.

معاون وزیر خارجه امریکا در امور مرکز و جنوب آسیا طی دیدارش با مقامات رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان ضمن اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات دایمی در وطن آبایی ما بر دوام همکاری های کشورش در این زمینه تأکید نموده اظهار امیدواری کرد که افغانستان با توجه به شرایط مساعد داخلی و بین المللی به صلح دست یابد.

وی افزود: صحنه های آتش بس در ایام عید سعید فطر نشان داد که در افغانستان از صلح حمایت گسترده صورت میگیرد.

وی تصریع نمود «به نظرم غیر قابل قبول است که طالبان حاضر به مذاکره نشوند.»

همچنان قرار است در آینده نزدیک نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و بیجنگ در رابطه به صلح و ثبات افغانستان در پاکستان برگزار شود. این در حالیست که کشورهای منطقه و جهان از روند صلح و ثبات افغانستان به رهبری و مالکیت افغانها اعلام همکاری کرده اند. مردم افغانستان از کشور دوست چین بنابر تأثیرگذاری که بالای حکومت پاکستان داردمی خواهد تا آن کشور را وادار نماید که دست از سیاست های دوپهلو برداشته، رهبری مخالفان مسلح «گروه طالبان» را وادار سازد تادر پروسه صلح بین الافغانی حاضر گردیده جنگ چهل ساله در وطن عزیز ما خاتمه پیدا نماید.

آگاهان امور سیاسی مذاکرات بین الافغانی را بهترین گزینه و نزدیکترین راه به مقصد که همانا صلح و ثبات دایمی در وطن جنگ زده، ویران شده و عقب نگهداشته شده ما می باشد میدانند، زیرا آنان ورود افراد مخالفان مسلح «گروه طالبان» در سه روز عید سعید قطر در شهرها ولسوالی ها در مرکز و ولایات کشور و دیدوبازدید آنان با مردم عوام، دوستان و اقارب شان و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را نمونه از اجماع ملی بوجودآمده میدانند و به این عقیده اند که یگانه راه ختم جنگ و برادرکشی و آوردن صلح و ثبات آشتی  و برادری درکشور ایجاد فضای اعتماد است که در ایام عید سعید فطر آنرا تجربه نمودیم. اکنون همه جهانیان میدانند که افغانها باهم دیگر بدون مداخلات بیگانه حرفهای یک دیگر را درست شنیده درک می نمایند و به پیشنهادهای همدیگر ارج میگذارند. بناءً کشورهای مداخله گر بگذارند تا افغانها با هم به تفاهم برسند.

احسان الدین نایب خیل

ممکن است شما دوست داشته باشید