روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأمین صلح و ثبات نویدی که امیدواری های مردم را برآورده می سازد

گسترش تلاشهای همه جانبه شورای عالی صلح و همکاری کشورهای صلح طلب برای دستیابی به صلح و آرامش در افغانستان با تدابیر همه جانبه مسئولان حکومت وحدت ملی و با گذشت هر روز انکشاف روزانه صحبت ها و نشست های اخیر نماینده ویژه امریکا داکتر خلیلزاد با طالبان در قطر در سه روز اخیر، بر امیدواری های مردم تشنه به صلح کشور ما فزونی بخشیده، انتظار دارند آنچه که به عنوان ودیعه بزرگ خوشبختی و تأمین کننده بهبود شرایط زندگی افراد جامعه نقش اساسی و حیاتی دارد و آن صلح و آرامش است برسند، چیزی که در طول چهار دهه گذشته با تمام اندوه ناشی از جنگ های تحمیلی تا اکنون مردم متدین و رنجدیده کشورما برای دستیابی به آن شب و روز تلاش خستگی ناپذیر نموده اند و حتا برای دسترسی به این ودیعه دوست داشتن جان های شیرین خود را فدا ساختند، تا از تلخ کامی جنگ و ناآرامی نجات یابند و در فضای صلح و آرامش زندگی کنند و روزگاری را با دوستان و فرزندان خویش نفس راحت بکشند.

مسئولان حکومت وحدت ملی در همکاری با مردم صلح دوست کشور ما و شورای عالی صلح با تمام توان و استفاده از و ریانت ها و شیوه های مختلف تلاش دارند تا برای برآورده شدن آرمان دیرینه مردم رنجدیده کشور که سالها بار سنگین و طاقت فرسای جنگ های طولانی را به شانه کشیده اند، از طریق مفاهمه و مذاکره بین الافغانی با گروه های طالبان که طرف اصلی قضیه گفته می شوند زمینه دستیابی به صلح در افغانستان را مساعد سازند و به همکاری کشورهای صلح خواه و کمک همه جانبه نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان برای قطع جنگ و تأمین صلح و ثبات در افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات منطقه گفته می شود گام های مؤثری بردارند.

انتظار مردم ما نیز برآنست که نشست های اخیر زلمی‏خلیلزاد در سه روز اخیر در قطر بتواند راهکاری برای هموار شدن راه مذاکره رو در رو با هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان سراغ گردد و هرچه زودتر دریچه امیدی در پیاده شدن صلح و ثبات به کشور جنگ زده ما گشوده شود و بر انتظار طولانی مردم تشنه به صلح این سرزمین نقطه پایان گذاشته شود.

مردم صلح دوست کشورما درست می دانند که صلح یک ودیعه نهایت با ارزش و قیمت داری است که حتا واژه شیرین تر از آن برای ملت و مردمی که لذت تلخ جنگ های تحمیلی را چشیده اند و بار گران نابسامانی های جنگ را به شانه کشیده اند وجود ندارد. مردم رنجدیده سرزمین ما می‎توانند با دستیابی به صلح و آرامش از لذت زندگی برخوردار شوند، اهل خبره و دانش می گویند که اهمیت و ارزش صلح را باید با تلخ کامی های ناشی از جنگ و ناآرامی ها مورد بررسی و قیمت گذاری قرار داد و تأثیرات این دو واژه تلخ و شیرین را در پروسه زندگی مردم در سالهایی که جنگ بیداد می کرد به مقایسه گرفت، وقتی صلح با تلاش مردم صلحدوست کشورما و همکاری صادقانه کشورهای صلح طلب تأمین گردد، نه تنها زندگی مردم رونق پیدا می‎کند، بلکه تمام سکتورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور بار دیگر گسترش می یابد و نوای روح بخش صلح فضای زندگی را در سراسر کشور ما لذت بخش می سازد.

اما نباید فراموش گردد که جنگ و ناآرامی که در چهاردهه گذشته کشورما را به کندواله ها و ویرانه ها تبدیل نمود، بدون دردسر و نابودی نهادها و سکتورهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چیز دیگری در قبال ندارد، آنانیکه دست به خشونت و ناآرامی مردم می زنند و به ساز بیگانگان چپ و راست می رقصند، فقط حاصل این تلاشهای مذبوحانه و خصمانه شان آب به آسیاب دشمن ریختن است وبس، دیگر هیچ سود و فایده برای شان حاصل نمی گردد. چرا که از ناآرام ساختن مردم دشمنان سود می برند و از کشتن فرزندان صدیق وطن لذت، مردم مسلمان و متدین کشورما از گروه های مسلح وابسته به طالبان و آنانیکه تا اکنون به نفع بیگانگان تلاش کردند می خواهند که چه بهتر از همین اکنون تلاشهای صلح و آرامش را که بالاثر همکاری کشورهای صلح طلب و مسئولان حکومت وحدت ملی ادامه دارد و شرایط دستیابی به صلح از طریق مذاکره مساعد می باشد با استفاده از عقل و خرد افغانیت و انسانیت به صدای صلح و آشتی ملی لبیک بگویند و در کنار مردم صلحدوست کشور خویش قرار گیرند و دیگر از زیر یوغ اسارت بیگانگان خود را نجات دهند و در فضای صلح و مردانگی که رضایت خداوند(ج) در آن نهفته است زندگی کنند و برای آبادانی ویرانی های جنگ در کنار مردم خود برادروار تلاش نمایند. بدون شک این تصمیم طالبان در شرایطی که تلاشها برای تأمین صلح ادامه دارد می تواند ندای صلحی باشد برای لبیک گفتن به تقاضای تمام مردم کشور ما و منطقه.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید