روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأمین امنیت و آرامش، شرایط سرمایه گذاری در کشور را مساعد می سازد

بررسی های عرصه اقتصادی و گسترش سرمایگذاری ها نشان می دهد که با وجود تدابیر پیشگیرنده در برابر ناامنی های ناشی از حملات انتحاری، انفجاری و ماین گذاری های مخالفان دولت از جمله گروه های مسلح طالبان در مسیر شاهراه های مواصلاتی و تجارتی، با گذشت هرروز، فضای کار و فعالیت های سازنده تجارتی و اقتصادی که در واقعیت امر گرداننده و محرک چرخ زندگی اجتماعی مردم محسوب می گردد و به کُندی مواجه می گردد و نهادهای اقتصادی به خصوص عرصه های سرمایگذاری های بزرگ تجارتی که به خاطر ایجاد و به کار اندازی فابریکه های تولیدی به کمک تاجران ملی در شهرک های صنعتی در مرکز و ولایات کشور راه اندازی می شود دچار مشکل می گردد، در حالیکه با فعال شدن فابریکه های تولیدات صنعتی، در زندگی مردم به خصوص شهرهای بزرگ با ایجاد شغل و مصروفیت بهبودی قابل ملاحظه رونما می گردد اما در جریان سال روان و حتا آخرین روزهای سال گذشته نسبت ناامنی ها در مسیر شاهراه ها پروسه تجارت و سرمایه گذاری ها از رونق خوبی برخوردار نمی باشد که متأسفانه همین مشکل ترانزیت در شاهراه ها که از ناامنی ها ناشی می گردد از یک طرف سرمایگذاران عرصه های تجارتی و مالکان فابریکه ها را که اموال مورد نیاز خویش را از بنادر کشور انتقال می دهند از پیشبرد فعالیت های تجارتی دلسرد ساخته است و از جانب دیگر، کُندی تولیدات صنعتی یکی از عوامل عمده در صعود نرخ های همین مواد صنعتی گفته می شود و این مشکل و کندی در پروسه فعالیت های تجارتی و تولیدی یکی از مسایلی است که سرمایگذاری را به کندی مواجه می سازد، ولی عامل عمده بروز این معضل را باید در پروسه امنیتی و ناامنی ها در مسیر شاهراه ها و حتا در امنیت شهرک های صنعتی در داخل کشور جستجو کرد، هرگاه مشکل امنیتی حل گردد و سرمایگذاران احساس امنیت کنند و از امنیت جان و مال خویش اطمینان حاصل نمایند، بدون شک
سرمایگذاری ها افزایش می یابد.

فابریکه های تولیدی صنعتی در شهرک ها فعال و مشکل بیکاری نیز رفع می گردد و کارگران به فعالیت های روزانه خود می پردازند، کارگران مسلکی با تأمین امنیت در پروسه تولیدی وبکار افتادن فابریکه ها از سرگردانی نجات پیدا می کنند، این در حالیست که در چند ماه گذشته از یک طرف کشور همسایه ما پاکستان که از طریق بندر تورخم با کشور ما روابط تجارتی و ترانزیتی تنگاتنگ دارد، مسیر راه و بندر تجارتی تورخم را مسدود ساخته بود که حتا مقدار زیادی از اموال تجارتی تاجران کشور ما که شامل مواد خوراکی نیز می گردید و نسبت مسدود شدن بندر تجارتی تورخم و کراچی حتا بندرواگه که بندر مرزی پاکستان باهند می باشد، اضافه از یک هزار کانتینر اموال تجارتی تاجران ملی ما چند ماه در بندر مذکور باقیماند و حتا اکثر اموال تجارتی که برای رفع مشکل نیازمندی های ضرورت اولیه مردم کشور ما و فعالیت فابریکه های تولیدی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، ضایع گردید.

باید تذکار به عمل آورد که همین مشکلات ناشی از عدم همکاری کشور پاکستان در عرصه های ترانزیتی و تجارتی با تاجران کشور ما و مشکلات نا امنی ها در مسیر شاهراه و خطرجانی تاجران در اثر اختطاف ها و ترور افراد سرشناس به ویژه تاجران ملی کشور ما در ولایات و مرکز سبب گردیده است که پروسه سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی فابریکه ها دچار مشکل زیادی گردد. این یک واقعیت مسلم است که با موجودیت نا امنی ها در شاهراه و در فعالیت های فابریکه های تولیدی، اصلاً
سرمایه گذاری ها کمرنگ گردیده و گسترش مسایل اقتصادی و تجارتی گمرنگ می گردد بنابر آن آنچه که می تواند این معضل را رفع سازد مساعد ساختن شرایط فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاری ها فقط، تأمین امنیت جان و مال تاجران و سرمایه گذاران می باشد.

نظر به عقیده کارشناسان عرصه های اقتصادی و نظامی، تقویت نیروهای امنیتی، ایجاد ظرفیت های کاری در عرصه های اقتصادی و افزایش اعتماد تاجران و سرمایه گذاری نبست به دولتمردان، تضمین کننده گسترش و افزایش سرمایه گذاری در کشور است. باید گفت که موضوع ارتقای ظرفیت دفاعی نیروهای امنیتی، درست زمانی مطرح می گردد، که همکاری نیروهای امنیتی که از طریق حمایت قاطع تداوم می یابد و تقویت هرچه بیشتر نیروهای امنیتی از نگاه تجهیزات نظامی راهکار های گفته می شود که می توانددر تأمین امنیت مؤثر واقع گردد و شرایط سرمایه گذاری را در کشور ما نسبت به گذشته رونق بهتر و بیشتری به بخشد.

مردم ما انتظار دارند تا با ختم شمارش آرا و برتخت نشستن زعیم و رئیس جمهور پرکار و نیرومند تمام این معضلاتی که مانع سرمایه گذاری ها و کندی فعالیت های تولیدی فابریکه  هامی گردد رفع شود و مردم ما از این مسایل رنج نبرند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید