روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأمین امنیت، پاسخ به نیازمندی صلح خواهانه مردم

اگرچه پژوهش رویداد های سیاسی صلح جویانه کنونی در افغانستان برمبنای تلاشهای همه جانبه رهبران حکومت وحدت ملی با شیوه های دیپلوماسی و تحکیم بخشیدن روابط دوستانه اعم از داخلی و خارجی غرض تأمین صلح و آرامش در افغانستان با پیاده نمودن شرایط مذاکره و مفاهمه با گروه مسلح طالبان با پای درمیانی کشور های صلح طلب منطقه در حال گسترش است و با تدویر نشست های چندجانبه در داخل و خارج با شرکت سیاسیون رده های بالایی کشور های ذیربط در قضایای صلح و ثبات افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات منطقه شمرده می شود، برابعادش می افزاید و در این راستا روزنه امیدواری ها را زیادتر بروی مردم تشنه به صلح افغانستان می کشاید تا روزنه امیدواری مردم گسترده ترگردد.

اما دشمنان سوگند خورده افغانستان بازهم با تلاشهای مذبوحانه و راه اندازی دسایس رنگارنگ می کوشند پروسه صلح را به کُندی مواجه سازند.

این در حالیست که درتمام نشست ها و کنفرانس های سیاسی تقاضای مردم کشور ما از جوامع جهانی درتأمین صلح وثبات متمرکز بوده و از آنها خواستند تا با تلاشهای خویش در روند صلح سراسری افغانستان را یاری رسانند و نگذارند آتش جنگ در کشور جنگ زده ما بازهم شعله ور تر شود، چرا که افزایش شعله های جنگ، از امکان بدور نیست که دامن کشور های دیگر بگیرد و بر آنها نیز سرایت کند.

بنابر همین ملحوظات اشتراک کنندگان جلسات و نشست های بروکسل، عربستان سعودی، اندونیزیا و داخل افغانستان که به خاطر قطع جنگ و تأمین صلح تدویر یافته بود تأکید نمودند که باید درپایان بخشیدن جنگ و خشونت های جاری در افغانستان، کشور های اسلامی به صورت جدی افغانستان را یاری رسانند و وجیبه اسلامی و دینی خود را در قبال صلح و آرامش ادا سازند.

اما در چنین روال که تلاشهای زیادی به خاطر تأمین صلح در افغانستان جریان دارد برخی از کشور ها و سازمانهای استخباراتی بیرونی ودست نشاندگان جیره خوار آنان در داخل و خارج افغانستان، دست به فعالیت های تخریبی و تفرقه افگنی می زنند و جلو فعالیت های صلح جویانه را می گیرند. در حالیکه راه اندازی هرج و مرج ها بدون نفرت و انزجار مردم چیز دیگر درقبال ندارد.

آگاهان سیاسی و اجتماعی به این باور اند و تأکید می کنند که تلاشهای این مزدوران و تفرقه افگنان کار به جای نمی برد، چراکه مردم صلح دوست افغانستان، امروز به  این بارومندی رسیده اند که به حرفهای میان تهی و عملکرد های غیر انسانی دشمنان باورندارند و هرگز فریب دشمنان را نمی خورند.

بنابر همین درک درست ونیازتأمین صلح در کشور، مردم ما از کشور های جهان و منطقه وسازمانهای ملی و بین المللی با جدیت تمام می خواهند تا به خاطر توقف جنگ در افغانستان از پروسه صلح که برای تأمین امنیت منطقه نیز ضرورت است حمایت و پشتیبانی همه جانبه نمایند
همچنان جلو تحرکات غیر مسئولانه کشور های که منافع خود را در تداوم جنگ در افغانستان سراغ می کنند. فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی وارد کنند و در همراهی و همگامی مردم صلحدوست کشور ما و جنبش های صلح خواه این سرزمین گام بردارند تا صلح و ثبات در کشور ما تأمین گردد.

براساس تحلیل های که به عمل آمده بعضی از مسایل خورد و کوچک عامل نارضایتی میان مردم و نهادهای دولتی و ایجاد درز، و ناهماهنگی میان مردم کشور ما گردیده است حتا راهکار های را که برای رسیدن به تفاهم و مذاکره درنظر گرفته می شود به کندی مواجه ساخته
است.

بناءً لازم است تا از شیوه های همگرایی و همدلی و ایجاد زبان مشترک و نظریه های همگون در پیاده نمودن صلح و امنیت کار گرفته شود.

لهذا در شرایط کنونی لازم است تا تمام تلاشها به خاطر تحکیم وحدت وصلح خواهی به همکاری کمیسیون عالی صلح، گام های مثبتی برای مساعد نمودن شرایط کنونی کشودن باب مذاکره و مفاهمه برداشته شود و در هموار نمودن راهکار های دستیابی به صلح وقطع جنگ نبست به هر وقت دیگر تلاش صورت گیرد.  

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید