روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بیست وهفتم حوت به نام روز ملی خبرنگار مسمی شد

تحقق و نهادینه کردن مردم سالاری، تقویت و حمایت نهادهای مدنی، دفاع از مصالح اولیای کشور و اطلاع رسانی دقیق و سالم از اهداف اساسی و بنیادی مطبوعات و رسانه های جمعی رسالت مند در هر جامعه به شمار می رود.

رسالت مطبوعات و رسانه ها زمانی در یک جامعه معنی پیدا می کند که آزادی های آنها در قوانین نافذه کشور تسجیل یافته باشد، زیرا تضمین های قانونی به حیث پشتوانه ی نیرومند و حمایت های چشمگیر از دست اندرکاران رسانه های همگانی این توان را به آنان می بخشد تا مانند دیگر نهادهای ملی جامعه برای رفاه مردم کاری ارزشمندی نمایند و در برابر نابسامانی ها به مبارزه  بی طرفانه بپردازند و همچنان در راستای کار و فعالیت خود نیز پاسخگو باشند.

طی هجده سال گذشته یکی از دستاوردهای شهروندان افغانستان، گسترش و پیشرفت بی سابقه رسانه ها و مطبوعات در کشور بوده است، از اینرو گفته می توانیم که آزادی مطبوعات و رسانه های افغانستان در منطقه بی نظیر بوده، در ابعاد گونه گون زندگی جامعه، برای  تقویت ارزشهای دموکراتیک، آزادانه بدون اندک هراسی کار و فعالیت نموده اند و خوشبختانه با گذشت هر روز به دستاوردهای تازه ی نیز دست می یابند که این اطلاع رسانی سالم، دقیق و رسالتمند مطبوعات و رسانه های جمعی کشور، امروز باعث افتخار مردم افغانستان، این صنف رسالتمند و حامی اصلی آنان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان گردیده است و این وزارت را واداشته تا به خاطر تشویق، ترغیب و انجام رسالت وظیفوی خود، این صنف مسئولیت پذیر را علاوه بر مصونیت کاری، یک روز مشخص را نیز به نام روز خبرنگار مسمی نماید تا این روز فرصتی باشد که بر کارکردها، دستاوردها وچالشهای کاری و امتیازات وظیفوی این قشر آگاه در سراسر کشور پرداخته شود، زیرا در هجده سال گذشته مطبوعات و رسانه ها در افغانستان با قبول زحمات، خطرات و حتی از دست دادن جان های شیرین شان، برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن به شهروندان کشور، حفظ ارزشهای والای انسانی، همچنان بلند کردن صدای قشر آسیب پذیر، تلاشهای خستگی ناپذیری را انجام داده  اند که این همه تلاش هایی دست اندرکاران رسانه ها و مطبوعات در نزد رهبری حکومت وحدت ملی، مسئولان زیربط و مردم شریف افغانستان، قابل قدر و ستایش است.

از اینرو وزارت اطلاعات و فرهنگ به تاسی از پالیسی دست داشته خود این را یک رسالت در مقابل مطبوعات و رسانه های همگانی کشور می داند تا علاوه بر ایجاد مصونیت های کاری ودفاع از حقوق حقه خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها، پیشنهادی را هم پیرامون نامگذاری روزی به نام (خبرنگار) به کابینه ی جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش نمود که خوشبختانه جلسه کابینه روز سه شنبه گذشته، ۲۷ حوت را به نام روز ملی خبرنگار، مورد تایید قرار داد و قرار است تا از این روز همه ساله در سراسر کشور از تلاشهای خستگی ناپذیر اهل رسانه و مطبوعات قدردانی و بزرگداشت به عمل آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید