روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به مناسبت ۲۶ دلو شکست روس ها در افغانستان سبب شکست کمونیزم در جهان گردید

۲۶ دلو مصادف به سالروز  خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و شکست قشون اشغالگر تا دندان مسلح آن زمان است. قشون سرخ شوروی سابق با استبداد و اشغال در همراهی با مشتی از اجیران و نوکران گوش بفرمان خویش ابتدا کودتای خونین هفت ثور را شکل دادند که بعداً منجر به مصیبت های پی در پی و وحشتناک خانمان سوز در کشور گردید.

با کشتن و گرفتاری های دیوانه وار و سرسام آور علما، نخبگان، اساتید و کادرهای برجسته ملکی و نظامی، محصلان، کارگران، دهاقین و سایر اقشار جامعه از هیچ نوع وحشت، بربریت و تخویف دریغ نورزیدند و بی هیچ گناهی به شهادت رسانیدند تا اینکه در نتیجه تمام تعاملات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، زیربناها و هستی مادی و معنوی افغانستان فنا گردید به همین دلیل مردم ما برای دفاع از عقاید اسلامی جان، ناموس و کشور دست به قیام زده جهاد شان را در برابر عمال کمونیستی شروع کردند قیام مجاهدین سبب گردید که روس ها دست به تجاوز و اشغال عریان بزنند یکصد و بیست هزار ارتش سرخ تا دندان مسلح خویش را از راه هوا و زمین به افغانستان گسیل نمایند و همه نقاط استراتیژیک کشور را اشغال کردند.

قاطبه ملت در برابر اشغال وادار به جنگیدن و کسب استقلال و آزادی کشور از سیطره اشغالگران سرخ گردیدند. شوروی ها با نخواندن تاریخ افغانستان از مقاومت در برابر استعمار گران انگلیسی دومین تجربه اشغال در کشور ما را عمداً عملی ساختند و با توسل به انواع قتل و کشتار مردم افغانستان به شکل فجیع آن از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزیدند. ولی نتوانستند اراده یک ملت سلحشور در برابر استعمار را درهم بشکنند.

همواره اراده یک ملت که آزاد زیستن، آزاد عمل کردن، اندیشه و فکر کردن و در آزادی نفس کشیدن است با اشغال و استیلا تغییر داده نمی‎شود. بنابر همین روحیه و دروس آموخته شده از بزرگان و نیاکان بود که قشون تادندان مسلح شوروی وقت توان خود را از دست داد و زمین‎گیر و بالاخره وادار به تسلیمی و خروج از کشور ما گردید.

در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ آخرین سربازش شکست خورده و سرافگنده با عبور از پل حیرتان افغانستان را ترک و به اشغال ۱۰ ساله شوروی سابق نقطه پایان گذاشت این که حامیان مردم افغانستان و قدرت هایی که در زمان جهاد و مقاومت سنگ حمایت و کمک را در ازای حفظ منافع خویش دراز کرده بود و از شجاعت و دلیری این ملت به پا خاسته در دست یافتن به قوت تشکیل یک نظام نیرومند در هراس بودند بار دیگر با مداخله پنهان تحریک حلقات مغرض و خودخواه نگذاشتند مردم شهید پرور ما طمع آزادی و استقلال را با رگ و پوست خود لمس کنند با دسیسه و ترفندهای گونه‎گون و تولید نفاق، سمتی، گروهی، قومی، حزبی و… همه را به جان هم انداخته و با استفاده از یک چنین فضا و هوا ابر قدرت بزرگ دیگری به اسم ایالات متحده امریکا که خود را حاکمی به اصطلاح جهاد و شکست شوروی سابق در افغانستان می دانست بی شرمانه تحت سیطره ساختن افغانستان را در ذهن گنجانیده با محاسبه غلط از فرسایشی شدن جنگ بار سوم در فاصله زمانی یک دهه خواب اشغال را در افغانستان چاقتر دیده زیر نام مبارزه به اصطلاح خود ساخته تروریزم خود شان و با اغوای جامعه جهانی تحت نام نیروهای حافظ صلح جنگ نابرابر تحمیلی بر مردمان این مرز و بوم در بیست سال با شکل دهی نظام به اصطلاح دموکرات، ولی آغشته با فساد سبب ویران ساختن دهات و قریه جات افغانستان گردید، مردمان بی گناه را در زندان های مخوف برای سرکوب ایده استقلال خواهی و مقاومت در برابر اشغال زندانی نمود.

تا اینکه بار دیگر اشغالگری که با قشون بیش از سه صد هزار نفری خود (امریکا و متحدانش) با مقاومت و پایمردی مردم مجاهد افغانستان قرار گرفت و در نتیجه فرار را برقرار ترجیح و در ۱۱ سپتمبر  مطابق ۸ سنبله ۱۴۰۰ در نیمه های شب با پرواز آخرین هواپیما افغانستان را ترک و صفحه اشغال بسته گردید. اما دشمنان آزمند با گرفتن انتقام از این شکست با وارد ساختن تعزیرات شدید اقتصادی و منجمد ساختن سرمایه های این کشور می خواهند مردم ما را در مضیقه قرار دهند و بزرگنمایی کرده پرده سیاه بر اشغال و شکست خود بیندازند. ولی دشمنان مردم افغانستان باید ملتفت گردند ملتی را که بزرگترین قدرت های استکباری نتوانست تحت حاکمیت خود قرار دهد هیچ کشور دیگر نیز نخواهد توانست. مردم ما که با مشکلات عدیده ناشی از جنگ و تحمیل خسارات وارده از سوی اشغالگران روزها و شب های سرد و بی رمق اقتصادی را سپری می کنند، با گرم شدن افق های اتحاد، همدیگر پذیری، اتحاد و همدلی می‎توانند بر مشکلات جاری فایق آیند و از آزاد زیستن بدور از مداخله لذت ببرند. جا دارد امارت اسلامی افغانستان و نیروهای مخالف به جای ایستادن در برابرهم و تضعیف درونی خویش با اتحاد و اتفاق از فرصت پیش آمده سود جسته دست به دست هم دهند تا کشور را آباد و به صلح و امن پایدار برسانند.

احمد خالد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید