روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

به مناسبت پیروزی حق  بر با طل و یک سالگی امارت  اسلامی افغانستان

رمز

یک سال از پیروزی و استقرار امارت اسلامی در کشور سپری می شود.  این پیروزی تصادفی نه بل با قربان نمودن خون هزاران شهید و معلول و با هزاران سرگردانی و بیچارگی بدست آمده  و بیست سال تمام  مبارزه مسلحانه در برابر اشغال و بزرگترین ماشین نظامی و اقتصادی  جهان یعنی امریکا و ناتو بوده است.

 الحمد الله ملت مجاهد و شهید پرور بعد از بیست سال مبارزه و جهاد بالآخره به تاریح ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰که  مطابق به ۱۵ اگست سال  ۲۰۲۱میلای بود، نظام بیست ساله جهموریت را سقوط داده و امارت اسلامی افغانستان را جاگزین آن نمود.

 در یک سالی که گذشت بر علاوه اینکه جهان و اشغال گران امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته بل دول اسلامی را نیز وادار نموده اند تا این نظا م اسلامی را در افغانستان به رسمیت نشناسند.

 رئیس جمهور امریکا به خاطرجبران  شکست خود و هم پیمانانش تمامی دارای افغانستان را بلاک نموده که خود به خود چهره منفور و سیاه رهبران امریکا و ناتو را آفتابی ساخت.  گزارشگر روزنامه ملی انیس به مناسبت یک سالگی امارت اسلامی افغانستان گزارشی را اززبان چند تن هموطنان ما از  داخل شهر کابل تهیه نموده  که جهت نشر تقدیم است:

 

عزت الله باشنده ولسوالی سروبی که مدت ها می شود در شهر کابل زند گی می نماید در رابطه به استقرار امارت اسلامی در کشور گفت : مردم افغانستان که واقعاً از جنگ های خونین خسته شده، مال و جان  شان در دوران حکومت گذشته به خطر مواجه بود.

 از استقرار و روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان خوشبین هستند.

 در زمان حکومت گذشته مردم به حدی بیچار ه و نا توان شده بودند که حتی نمی توانستند از مال و جان شان چه در خانه ها و چه در بازار حفاظت نماید هزاران انسان هم جان شان از دست رفت و هم مال شان توسط دزدان مسلح که اکثریت مناطق شهر را در محاصره خود داشتند .

موصوف افزود: مردم ما شاهد اند که صد ها جوان تحصیل کرده به خاطر یک تلفون و یا کمپیوتر در میان ها راه از طرف شب و روز توسط دزدان کشته شدند به همین طور تجاران کشور توسط باند های مسلح اختطاف می شدند و اگر پول نمی داند توسط این جنایت کاران مسلح دزد از بین میرفتند.

 حال الحمدالله نظام امارت بر قرار شده مردم شب و روز به هرجای که خواسته باشند میروند.

 پیشنهاد من برای رهبران امارت اسلامی این است تا زمینه کار و رشد اقتصادی مردم را بالا ببرند من منحیث یک افغان و مسلمان تا پای جان از امارت اسلامی حمایت و دفاع می نمایم، چون برای ما زمینه زندگی امن را مساعد ساخته است .

انجنیر سید هاشم که استاد  متقاعد یکی از پوهنتون های کشور است می گوید : که از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی افغانستان درست یک سال می شود و در یک سال گذشته  بر علاوه اینکه به صورت یک بارگی نظام جمهویت ساقط شد و نظام امارت استقرار یافت مسایل اقتصادی مردم را زیر فشار قرار داده است اما این فشار از سوی حکومت نه، بل توسط دشمنان مردم افغانستان که بعد از بیست سال اشغال و در به دری مردم و کشورما،  فرار کردند تمام امکانات بین المللی را بالای ملت ما قطع نمودند و پول های مردم افغانستان را بلاک نمودند، صورت گرفته است.

 از این خاطر است که مردم افغانستان زیر فشار اقتصادی قرار دارند.

اشغالگران با دشمنی که با مردم افغانستان داشتند پول مردم را منجمد ساخته و علاوه بر این که خودشان حکومت افغانستان را به رسمیت نشناختند، به طور غیر رسمی کشورهای دیگری را نیز زیر فشار قرار داده تا حکومت افغانستان را به سمیت نشناسند.

ملت افغانستان حالا درک کرده اند که کدام نظام، صلح و امنیت را برای شان به ارمغان آورده و کی‌ها دشمنان خاک و زندگی شان بوده اند. ما از امارت اسلامی افغانستان تا زنده ایم حمایت و پشتیبانی می نماییم .

الحاج تاج محمد باشنده اصلی   ولایت ارزگان که برای خریداری و دیدن شهر کابل آمده نظرش را بیان کرد گفت : از برکت پیروزی امارت اسلامی افغانستان بعد از ۳۲ سال به کابل امده ام ۳۲ سال قبل که من از ارزگان به کابل میامدم نفوس کم بود اصلا چندان آبادی نبود من در پاکستان مهاجرت کردم و مشتاق این بودم تا یک روزی بتوانم شهر کابل وولایت زیبای خودرا ببینم اما حالا از برکت مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به شهر کابل امده ام تا برای خود و خانواده ام تحفه شکرانه بخرم و به پاکستان با خود ببرم.

 می خواهم که دو باره فامیل خودرا ازپاکستان به کشور عزیزخود بیارم.

 من منحیث یک ریش سفید افتخار دارم که در افغانستان نظام واقعا ً اسلامی روی کار آمده.

ما از امارت اسلامی خویش حمایت می نمایم و تمام جوانان ما در خدمت امارت قرار دارند.

 شکر الحمد الله کشور ما امن شده دیگر حاجت مهاجرت نداریم. باید کشور خویش را آباد سازیم. .بی وطنی بسیار مشکلات دارد مهاجرین ما بسیار بیچاره گی را وبی وطنی را متقبل شدند حالا وقت آن رسیده تا دو باره به وطن بر گردیم، وطن که مادر تمام ملت است آبادش کنیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید