روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

به مناسبت روز محیط زیست نظافت جزء ایمان است، شهر ما خانه  ما ست

رمز

موضوعی که در این روزها مردم رابه خود جلب نموده است وضعیت محیط زیست در شهر کابل است .

از گذشته ها دور محیط زیست داغ ترین مسئله زندگی همشریان کابل بوده و همیشه موردبحث مقامات حکومتی قرار گرفته اما هرگز به صورت جدی پیگیری نشده است فقط مسئله محیط در کل یک شعاربیش نبوده است. با وجود اینکه بیست سال تمام افغانستان در اشغال بیش از ۵۰ کشور سرمایه داری  قرار داشت، هیچ گاهی به صورت همه جانبه موضوع محیط زیست را حل نکردند در حالیکه  مقامات ارشد حکومتی سفر های رسمی را کشور های مترقی و پیشترفته  جهان چه از نگاه محیط زیستی و چه ازنگاه ماشین اقتصادی انجام دادند کاپی های مودلرا برای پیشرفت و ترقی کشور به افغانستان انتقال دادند صد ها میلیون دالر نیز برای عملی سازی مودل های محیط زیستی به مصرف رسید اما هرگز افغانستان حداقل به یک کشور نسبتاً مترقی تبدیل نشد همه روی یک  شاعر بود وبس  پولها دزدی گردید و به کشور های خارجی سرمایه گزاری صورت گرفت، خیانت های بزرگی که طی بیست سال گذشته صورت گرفت هرگز نظیر آن  راندیدیم .برعلاوه اینکه شاروالی کابل صد ها میلیون دالر سالانه عواید داشت و کمک های خارجی نیز به شکل سرسام آور آن برای بازسازی شهر صورت گرفت، هیچ کاری انجام نشد، به مجردی که  اندک بارندگی صورت گیرد تمامی جاده های شهر، آب روها و پیاده روها مسدود می گردد هیچ رای برای تخلیه آب ها ی داخل جاده وجود ندارد همه مردم منتظر ریاست تنظیف شاروالی است تا توسط تانکر ها، جاده ها تخلیه شود موضوع داغ تراز این اتصال ده ها بلند منزل به دریا کابل است که هیچ گاهی مسئولین شاروالی کابل به آن توجه نکردند امروز در دریا کابل غیر از آب های فاضلاب خانه ها و بلند منزل، آب پاک دیده نمی شود، برای تخلیه آب های شهر شاروالی کابل دست به یک ابتکاری زد آن هم حفر کانال وزیرآباد است که از مسیر پروان سوم به سمت شمال کابل و مسیر کانال ده سبز تا اندازه از تجمع آب های بارند گی جلوگیری نموده است اما درد مردم را دوا نشده است چون آن قدر این کانال از کثافات پر شده که کسانی در اطراف این کانال زندگی دارند نمی توانند به درستی از هوای پاک طبیعت تنفس نمایند چون کانال بی حد بوی بد میدهد و مشکل دیگر ی که در کانال دیده می شود عدم پوشش آن است که بکلی فضای محیط زیست را در ناحیه ۱۵ و ناحیه ۱۱ شهرکابل آلوده نموده است از این بابت مردم سخت دچارمشکل اند ، تنها مشکلات محیط زیست در دو ناحیه خلاصه نمی شود بل که در ۲۲ ناحیه شهر کابل مساًله محیط زیست یک مشکل جدی است و ازسوی دیگر مردم ومنتظر کارگران و نتظیف شاروالی اند تا محیط شان را پاک کاری نمایند در حالیکه در دین مقدس اسلام به صراحت گفته شده است که نظاقت جز ایمان است، خداوند و پیامبر اسلام نیز بر پاکی و نظافت تاًکید نموده اند در حالیکه جامعه ما الاحمد الله بیش از ۹۹ در صد مسلمان اند اما دیده می شود که اکثریت آن ها توجه چندانی به محیط زیست ندارند از همین رو در فصل های سال مردم به خصوص اطفال به امراض مزمن دچار می شوند که ناشی از عدم توجه عام مردم بر محیط زیست می باشد اگر دریا کابل را از نزدیک مشاهد نمایید به صراحت دیده می شود که جز آب های فاضلاب، آب پاک در آن مشاهده نمی شود برزگان شهر کابل می گویند که بیست سال قبل ده ها  خانوداه  برای شستن لباس های خویش همه روزبه دریا کابل می آمند، حتی اطفال در دریای کابل آب بازی می کردند اکنون به عوض آب پاک، آب های فاضلاب در دریا جریان دارد ، بیست سال اشغال باعث شد تا محیط زیست در شهر کابل کاملا متضرر گردد چون صدها بلند منزل در ساحات مختلف شهر اعمار گردید، شاروالی کابل هیچگاه نتوانست تا در برابرافراد مسلح و مافیای زمین از خود استقامت نشان بدهد و مانع اعمار بلند منزل های خود سر شود و دولت مرکزی نیز چندان به این مساٌله توجه نکرد که امروز نتایج آن فقط امراض و آلوده شدن آب زیر زمینی وخرابی محیط زیست چیزی بیش نیست. تمام این گندگی ها امروز دامن گیر امارت اسلامی افغانستان شده است در حالیکه کشور ها از ترس امریکا، نمی خواهند تا با امارت اسلامی افغانستان تعاًمل نمایند و دولت را به رسمیت بشناسند تا کمک برای مهار آلودگی  محیط زیست بدست بیاورند. از این لحاظ  باید مردم ما صبر و شکیبایی داشته باشند انشاالله که امارت اسلامی افغانستان و مسئولین شاروالی کابل در این موضوع توجه جدی دارند و در حال حاضربا وجود اینکه کدام بودجه کافی در اختیار ندارد اما توجه جدی خویش را برای مهار آلودگی محیط زیست مبذول میدارند. همین اکنون ده ها پروژه ای که از حکومت گذشته نیمه تمام گذاشته شده بود برای تکمیل نمودن آن اقدامات جدی را انجام می‌دهند که یکی از این پروژه‌ها پروژه قیرریزی جاده های شهر و ساختمان فاز دوم جاده قلعه زمان خان و ارزان قیمت است که قیرریزی بخش دوم آن آغاز شده است . موضوع بس مهم دیگری که توسط امارت اسلامی انجام شده است پاک کاری جاده های عمومی و پیاده روها از وجود دست فروشان است که به صورت منظم در عموم نواحی شهر کابل در حال انجام است که شهر دوباره زیبایی خود را بدست آورده است بناً ً به مردم باید تا همکار جدی شاروالی کابل باشند محیط خویش را سالم سازند. امارت اسلامی افغانستان به خصوص شاروالی کابل تمام توجه اش برای پاکی، صفایی و توسعه‌ی شهر است که در حال انجام آن قرار دارند، کسانی که در شهر کسب و کاری دارند ودر هر محلی که بود باش دارند ماحول خویش را از کثافات حفظ نمایند ، بدون همکاری مردم هیچ دولتی قادر به پاک کاری شهر نیست، شهری که  بیش از هفت میلیون نفوس در آن زندگی می‌کنند .

ممکن است شما دوست داشته باشید