روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به شمول طرح اداره آسان خدمت درمورد خدمات قونسلی، ۱۱مورد تدارکاتی منظور شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه ۱۲ مورد تدارکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۱۱ مورد آن به ارزش بیش از ۲۹۱ میلیون افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

بعداً، وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و امور خارجه، درخواست هدایت پیرامون طرح ادارۀ آسان‌خدمت درمورد خدمات قونسلی را به کمیسیون تدارکات ملی مطرح نمودند که از سوی این کمیسیون منظور گردید و به ادارۀ آسان‌خدمت وظیفه سپرده شد تا مرحلۀ انتقال را به منظور جلوگیری از سکتگی در ارایۀ خدمات در نظر بگیرد و تلاش شود تا پروسه تاییدی اسناد تسهیل  ایجاد گردد.

اما درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه تهیه و چاپ ۱.۹ میلیون  جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل (۱۱) لات ضرورت معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف از سوی کمیسیون اعاده گردید و به این وزارت هدایت داده شد تا دلایل درخواست تعدیل و گزارش از جریان تطبیق پروژه را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نماید. در همین حال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست هدایت در مورد گزارش بررسی از طی مراحل پروسۀ تدارکاتی پروژه ۲G, 3G, & 4G BTS  را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید. حین بحث بالای پروژه متذکره رئیس‌جمهور به وزارت های مالیه و مخابرات و ادارۀ احصائیه ملی و ادارۀ تدارکات ملی وظیفه سپرد تا در همکاری با شرکت افغان تیلی‌کام، طرح بیرون شدن قرارداد های این شرکت دولتی از انحصار چند شرکت بیرونی را ترتیب و به کمیسیون ارایه نمایند. علاوه بر آن، روی موضوعات تضاد منافع یکتن از کارمندان این وزارت در پروژه متذکره نیز بحث گردید و تصمیم بر آن شد تا موضوع تضاد منافع از سوی نهاد های عدلی و قضایی بررسی گردد. وزارت مخابرات و تکنالوژی درخواست هدایت در مورد روغنیات مورد ضرورت زون کندهار را به کمیسیون ارایه نمود که هدایات لازم از سوی کمیسیون  در این خصوص صادر شد.

سپس درخواست وزارت انرژی و آب پیرامون چگونگی وضع جریمه تاخیر و تعدیل تمدید پروژه مایکروهایدل ۴ میگاوات پارنده پنجشیر نیز مورد بررسی قرار گرفت و منظور گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید