روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به خاطر اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شماری از محبوسان و توقیف شدگان، رها می شوند

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و به اشتراک معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و لوی څارنوال به منظور تعقیب فیصلۀ روزیکشنبه جلسۀ کابینه به خاطر اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این نشست که در ارگ انجام شد و رئیس عمومی تنظیم امور زندان ها نیز حضور داشت، روی چگونگی رهایی آن عده محبوسین و توقیف شده گانی که دوسیه های مربوط شان تعیین سرنوشت نشده است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نشست فیصله کرد که ادارۀ تنظیم امور زندان ها و مسئولان ارگان های عدلی و قضایی در مدت ۴۸ ساعت آینده، یک طرح مشخص را به خاطر رهایی محبوسان و توقیف شدگان متذکره ترتیب کنند تا ما بتوانیم در مطابقت به هدایات صحی وزارت صحت عامه، تدابیر لازم را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، اتخاذ کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید