روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بهای زغال سنگ افزایش نیافته است

زغال سنگ افغانستان در این شب و روز به موضوع داغی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبدل شده است.
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، در بهای زغال سنگ افغانستان افزایش نیافته، بلکه تنها تعرفه‌های گمرکی آن از ۲۷ دالر به ۶۰ دالر افزایش یافته است.
وزارت مالیۀ اعلام کرد که بهای یک تن زغال سنگ را از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش داده که به اساس آن تعرفۀ گمرکی ۳۰ درصدی آن از ۲۷ دالر به ۶۰ دالر افزایش یافته است.
حکومت افغانستان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده است که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در یک نشست کابینۀ آن کشور بر تسریع واردات زغال سنگ افغانستان تأکید کرده بود.
او گفت که این کشور سالانه از درک واردات زغال سنگ افغانستان ۲.۲ میلیارد دالر صرفه‌جویی می‌کند.
به گفتۀ آقای شریف، زغال سنگ افغانستان به روپیۀ پاکستانی خریداری می‌شود که با این کار از یک سو دالر در کشور باقی می‌ماند و از سوی دیگر ارزش روپیۀ پاکستانی بلند می‌رود.
اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان گرفتن تعرفۀ زغال سنگ به روپیه پاکستانی را رد می‌کند و تأکید می‌کند که هرنوع پروسس عملی و فروش زغال سنگ تا مرز دیورند به پول افغانی انجام می‌شود.
عصمت الله برهان، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، در حال حاضر هر تن زغال سنگ به شرکت داخلی شرکت‌های داخلی در بدل سه و نیم تا چهار هزار افغانی داده می‌شود که ممکن پس از تعرفۀ گمرکی و دیگر مصارف، تجار افغان آنرا به شرکت‌های پاکستانی تا ۲۰۰ دالر بفروشند.
او گفت: “زمانی که این از معدن انتقال می‌شود، تا مرز دیورند تمام مصارف آنرا که حساب کنید یک تن آنرا ما سه تا چهار هزار افغانی می‌فروشیم و بعداً بهای آن تا ۲۵۰ دالر می‌رسد و به تازگی تعرفۀ گمرکی آن هم افزایش یافته است. پس از یک تن زغال سنگ برای ما ۳۰۰ تا ۳۲۰ دالر مفاد می‌رسد که در این سهم ملت هم است یعنی کسانی که استخراج می‌کنند و انتقال می‌دهند.”
انتقادها این است که چرا وزارت معادن و پترولیم جزئیات قراردادها با شرکت‌های جدید را شریک نمی‌سازد؟
عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که تمام قراردادها در برابر چشم رسانه‌ها از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و با هیچ شرکت به گونۀ ویژۀ برخورد نشده است.
اما تا کنون در مورد این شرکت‌ها هیچ معلومات دردست نیست و نه کدام رسانه در مورد این قراردادها گزارشی منتشر کرده است.
وزارت مالیۀ پس از آن بهای تخمینی زغال سنگ را به ۲۰۰ دالر افزایش داد که به اساس گزارش رویترز، بهای یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا ۵۰۰ دالر افزایش یافته است.
شماری از کارشناسان اقتصاد می‌گویند که هنوزهم بهای زغال سنگ افغانستان در تناسب به مارکیت‌های بین المللی از نصف هم پائین است.آنان تقاضا می‌کنند که نظام حاکم باید مطابق به مارکیت‌های بین‌المللی بهای زغال سنگ را دیگر هم افزایش بدهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید