روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بهای بلند مواد اولیه، توان خرید را از مردم گرفته است

با افزایش بهای مواد اولیه در کشور در یک ماه پسین و ادامه جنگ در اوکراین به مثابه بزرگترین کشور تولید کننده گندم و روغن در جهان تأثیر منفی را روی بهای مواد اولیه در سطح جهان و به خصوص افغانستان داشته است.

این مشکل برمیزان فقر در کشور افزوده است خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارش را در این مورد از باشندگان شهر گردآوری نموده است که نشر می گردد.

حجت الله فروشده مود اولیه در بازار حصه دوم خیرخانه در مورد علت افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز مردم می گوید:

بهای مواد اولیه در این اواخر افزایش یافت یک دلیل آن قطع آنی کمک های جامعه جهانی است در پهلوی آن با بسته شدن معاملات بانکی و منجمد شدن پشتوانه پولی افغانستان در بانک های امریکا و سایر کشورها سبب پایین آمدن ارزش افغانی شد بناًء نرخ مواد اولیه یک بارگی بلند رفت بعد از سرازیر شدن کمک های مواد غذایی توسط سازمان غذایی جهان یک اندازه کم تغییر رونما شده آهسته آهسته قیمت های پایین آمد با آغاز جنگ در اوکراین و کم شدن واردات آرد از اوکراین و روسیه به کشورهای آسیای میانه بار دیگر روی نرخ و نوای مواد اولیه در کشور ما تأثیر گذاشت بر بهای هر بوجی آرد، روغن و سایر مواد اولیه حدوداً ۵۰۰ افغانی زیادتر و کمتر از آن افزایش یافته است.

با کاهش میزان واردات نرخ آن در افغانستان بلند رفته است تا جایی که توان داریم ما هم راضی به بلند بردن بهای مواد اولیه نیستیم می دانیم که مردم ما روز تا روز فقیرتر می شوند توان و قدرت خرید شان خیلی پایین آمده است مردم ما در حال حاضر به جای خرید یک قطی روغن بعضاً به خرید یک کیلو و یا کم و زیاد از آن اکتفا می کنند همین گونه در خرید آرد به سیر رو آورده اند این مشکل کشور ما تنها نیست در جهان یک چنین وضعیت پیش آمده است مقصر اصلی به نظرم ادامه جنگ و سطح بلند بیکاری است.

محمد اسحاق فروشنده موا اولیه در جاده آسمایی می گوید: برعلاوه تأثیر جهان بلند بودن بهای مواد سوختی روی قیمت های مواد اولیه تأثیرگذار است و قدرت خرید مردم را خیلی پاین آورده است زیرا فروشات ما به تناسب سال های قبل خیلی پایین آمده «قیمت ها» بلند است.

قیمت یک بوجی آرد ۲۶۰۰ افغانی پنج لیتر روغن مایه ۹۸۰ افغانی یک سیر لوبیا وطنی (۸۰۰ افغانی) یک سیر نخود (۱۰۰۰ افغانی) یک سیر ماش (۷۰۰افغانی) برنج شوله یی فی بوری (۱۲۰۰ افغانی) یک کیلو مکرونی حدوداً ۱۰۰ افغانی چای و بوره هر یک ۴۴—۳۵۰ است بهای سایر مواد مثل سابون نظر به ماه های قبل نیز بلند رفته است. تا یک مدت دلیل آن بسته بودن سیستم های بانکی در معاملات تجاری بود، ولی فعلاً تأثیر جنگ اوکراین بالای مواد اولیه در افغانستان زیاد تأثیر گذاشته است. از رهبری امارت اسلامی می خواهیم بدیل هایی را جستجو کند از جمله پروژه های زراعتی و تولیدی داخلی را تشویق و حمایت و فعال سازد.

مسیح الله کارمند یکی از ادارات به جهت خرید مواد اولیه آمده بود با شکایت از بهای بلند مواد اولیه در کشور با نگرانی می گوید:

با معاش موجود خیلی مشکل است همه مواد اولیه خوراکی مورد نیاز را یکجا خرید.

چرا که با توجه به قیمت های موجود مقدار حقوق بسیار کم است نگران این هستیم اگر جنگ در اوکراین ادامه بیابد. تا چند ماه دیگر قیمت ها چقدر دیگر بلند خواهد رفت. کمک هایی را که سازمان غذایی جهان و سایر موسسات کمک می کند باید در بدل کار صورت گیرد. تا در درازمدت عاید آورباشد. برعلاوه کمک های فعلی تا یک اندازه غیر شفاف است. بعضاً وکلا در تشخیص مستحقین به اقارب خود اولویت می دهند. ثانیاً باید یک مقدار این کمک ها باید از طریق مسولان امارت اسلامی به مامورین از طریق ادارات نیز توزیع گردد. به بهود وضعیت اقتصادی شان کمک گردد.

عبدالرزاق باشنده کابل که مدتی است اضافه بست و بیکار گردیده در مورد می گوید: شخصاً توان خرید مواد مورد نیاز خود را در یک ماه نداریم.

افغانستان می خواهیم در مهار وضعیت اقدام جدی نماید. فصل جاری باید زمین های بیشتر مورد کشت قرارگیرد تا یک اندازه از منابع داخلی ضروریات اولیه مردم ما مرفوع گرد از سازمان های امداد رسان جهانی در قسمت تهیه امکانات زراعتی خواهان کمک شوند. تا مردم هم مصروف کار شوند تا یک اندازه خود تولید کننده شویم.

یکتن دیگر از فروشنده مواد اولیه در مندوی کابل گفت افزایش قیمت های مواد خوراکه در کشور و سایر ضروریات همان طوریکه قدرت خرید مردم را پایین آورد به شمول خودم شماری زیاد از کسبه کاران نگران از دست دادن کار و بار شان نیز هستند.

محمد یحیی فروشنده مواد اولیه در بازار کوته سنگی می گوید: خریدار کمتر میایند وقتی قیمت اجناس را می پرسند که بلند است دوباره می روند.

خواهش ما از رهبری امارت اسلامی افغانستان این است که اقدام به موقع در ایجاد پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری کنند تا وضعیت بهتر گردد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید