روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بهاء الدین قادسی عضو شورای ولایتی بادغیس: رئیس جمهوردر سفربه ولایت بادغیس بر علاوه افتتاح لین برق ۱۶ میگاوات چک ۳۵ میلیون افغانی را برای باز سازی مسجد قلعه نو اهدا کرد

پرسش :آقای قادسی محور سفر دو روزه رئیس جمهوربه  ولایت بادغیس چه بود و روی کدام موضوعات مهم  بیشتر تأکید شد؟

پاسخ :  سفر دو روزه محمداشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان از ماه ها قبل پلان شده بود  یکی از اهداف مهم این سفر  افتتاح  پروژه لین برق ۱۶ میگاوات بود که کار تمدید آن از کشور ترکمنستان قبلاً تکمیل شده بود، با افتتاح این پروژه در مرکز قلعه نو در حدود ۷ الی ۱۰ هزار باشنده صاحب برق ۲۴ ساعته  شدند   مردم از افتتاح این پروژه حمایت  نموده افتتاح آنرا جشن گرفتند.  موضوع دیگرکه  رئیس جمهور هدایت داد تکمیل کار باقی مانده مسجد جامع بود که  برای باز سازی آن چک  مبلغ ۳۵میلیون افغانی  را برای مسئولین تسلیم کردو بازدید های رئیس جمهور با اراکین دولتی اعم از ملکی و نظامی ، با جامعه مدنی و همچنان با بزرگان  موسفیدان ، جوانان و اقشار مختلف مردم  بود که انجام شد  در این سفر وعده صورت گرفت تا لین برق به ولسوالی های قادس ، آب کمری وجوند تمدید شود و برای مسئولین هدایت داده شد  تا چهل قریه دیگر بادغیس که تا هنوز سروی تمدید لین برق نشده سروی گردد ،  پیشنهادات مردم به صورت دقیق بررسی  رئیس جمهور وعده کرد تا هئیتی از مرکز به ولایت بادغیس اعزام نماید و رسیده گی به مشکل مردم صورت گیرد .

پرسش: بر علاوه اینکه رئیس جمهور پروژه برق را افتتاح کرد برای حل چالش مردم چه اقدامات دیگر را رویدست گرفته است  ؟ .  

پاسخ : رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفر اش به بادغیس به آن عده  از مشکلات مردم که راه حل در خود ولایت داشت برای رفع آن به مسئولین هدایت جدی را صادر کرد و همچنان به مردم وعده کرد که تا یک ماه دیگر ولایت بادغیس را از درجه سوم به درجه دو م ارتقا خواهد داد و از بزرگان بادغیس خواست تا والی و دیگر اراکین دولتی بادغیس  پروسه تخنیکی آن را ترتیب نمایند و نیز وعده نمود آن ولسوالی های ولایت بادغیس که از نظر جمعیت پر نفوس است و ساحه آن بزرگتر باشد به دوولسوالی ارتقا خواهد داد ، موضوع مهم دیگر باز سازی بند آب بازار آباد ولایت بادغیس بود  این بند یگانه بند آب بزرگ است که از ولسوالی قادس سر چشمه گرفته و یک سال قبل به مصرف ۱۴میلیون افغانی  تمدید پایپ لین آب الی قلعه نو صورت گرفته است. رئیس جمهور به مردم اطمینان داد که کار باز سازی آن از تدارکات ملی پاس شده تا سه‎ماه دیگر کار عملی باز سازی آغاز خواهد شد ، به خاطر بازسازی جاده های این ولایت نیز هدایات لازم از سوی رئیس جمهور صادر گردید که تا فرار رسیدن فصل زمستان باید کار ساخت جاده قلعه نو تکمیل شود.  همچنان وعده نمودکه  برای جوانان تحصیل کرده  زمینه کار را مساعد خواهد کرد برای مسئولین هدایت داد تا لست جوانان تحصیل کرده را به وی بسپارند تا آن ها در ادارات دولتی شامل کار شوند . موضوع دیگر رئیس  جمهور  به بزرگان بادغیس گفت  این بود که دو تن تحصیل کرده  را به ارگان های محل معرفی نمایند تا در بست های فوق رتبه به حیث والی و یا معاون ولایت مقرر نماید ، یکی دیگرموضوعات مورد بحث مردم با رئیس جمهوروضعیت خشک سالی بود که برای دهقانان خسارات بزرگ را وارد کرده است. رئیس جمهور وعده کرد تابرای  خانواده های متضرر کمک  خواهند کرد و عده سپرد که تا  یک هفته دیگر وزیر زراعت را به ولایت بادغیس اعزام خواهد کرد تا از نزدیک تمام مشکلات وخسارات که ناشی از خشک سالی برای مردم بادغیس وارد شده برای حل ان اقدام نماید 

پرسش: آقای قادسی در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت بادغیس چطور است و همچنان روحیه دشمن نسبت به یک ماه قبل بعد از آتش بس چه گونه می‎باشد ؟

پاسخ : از دو ماه به این سو وضعیت امنیتی نسبتاً خوب است ارامی می باشد دو ماه قبل تمام هئیت رهبری نظامی و ملکی در ولایت بادغیس تغییر و تبدیل شدند قبل از تعیین شدن مسئولین جدید مردم شاهد اند که خونین ترین جنگ ها در ولایت بادغیس در برابر دشمن صورت گرفت  که باعث تلفات سنگین به مخالفین  مسلح  گردید. همچنان تعداد  نیرو های دفاعی ما هم شهید شدند  رئیس  جمهور به  مسئولین نظامی  دستور داد تا از حالت دفاعی خارج شوند چون این حالت برای نیرو های دفاعی کشور پر تلفات بود جاهایی که دشمن وجود دارد باید سرکوب شوند برای مسئولین هدایت داد تا عملیات های
بررگ را در برابر دشمن آغاز نمایند انشاالله که برای سرکوب دشمن تمام نیرو های مسلح کشور مستقر در بادغیس  اعم از ارود ، پولیس   پولیس های محلی و خیزش های مردمی آماده کی کامل دارند .

و – م

ممکن است شما دوست داشته باشید