روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بندر تورخم به گونه مؤقت به روی مسافران بازشد

بازگشایی موقتی بندر تورخم؛ صدها مسافرگیرمانده مجال بازگشت به کشور یافتند.
با گشایش این بندر، بامداد دیروز صدها مسافرگیرمانده به ویژه بیماران و بیمارداران مجال بازگشت به کشوررا پیدا کردند.
آنان دست کم یک ماه درپی بسته شدن این بندر ازسوی پاکستان، در خیبرپشتونخواه گیرمانده بودند.
مسافران هنگام بازگشت بررسی صحی می‌شوند و مجبور اند چهارده ویا بیست ویک روز را در مرکز ویژه قرنطین بیماری کرونا سپری کنند وآنگاه درصورت تندرست بودن می‌توانند به خانه های شان در داخل کشور بازگردند.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که هیچ مسافری نمی‌تواند بدون درقرنطین ماندن وارد شهر های کشور شود.
اوگفت این تدابیر به دلیل جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده است.
پاکستان یکی از کشور های درگیر با ویروس کرونا در جهان است.
برخی شهروندان بیمار کرونا سابقه سفر به این کشور را داشته اند.
طبق یک خبر دیگر:
بندر سپین بولدک به گونه موقت به روی مسافران بازشد
با گشایش این بندر، بامداد دیروز صدها مسافرگیرمانده پاکستانی و افغان در دو طرف نوار مجال بازگشت به کشورهای شان را پیدا کردند.
آنان دست کم یک ماه درپی بسته شدن این بندر ازسوی پاکستان، در قندهار افغانستان وکویته پاکستان گیرمانده بودند.
مسافران هنگام بازگشت بررسی صحی می‌شوند و مجبور اند چهارده ویا بیست ویک روز را در مرکز ویژه قرنطین بیماری کرونا سپری کنند وآنگاه درصورت تندرست بودن می‌توانند به خانه های شان در داخل کشور بازگردند.
یک مسئول صحی قندهار به آژانس باخترگفت که هیچ مسافری نمی‌تواند بدون درقرنطین ماندن وارد شهرهای کشور شود.
اوگفت این تدابیر به دلیل جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید