روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بلندرفتن نرخ مواد خوراکه در کشور

مزمل

مدتی است که نرخ مواد اولیه به خصوص مواد خوراکه در کشور به بلند ترین سطح خود رسید است موج بیکاری و نبود بازار کار برای کارگران روز مزد مردم را به سطوه آورده است . روز تا روز نرخ مواد اولیه در بازار ها ی کشور به صورت سر سام آوربالا می  رود در حالی که شاروالی کابل برای تمام اصاف شهر نرخ نامه توزیع نموده اما هیچگاهی به نرخ تعیین شده توسط شاروالی مواد اولیه در بازار ها به فروش نمی رسد   اینکه چرا به این حد نرخ مواد اولیه در بازار همه روزه بالا می رودخبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را از چگونگی بلند رفتن مواد خوراکه در بازارهای  عمده فروشی شهر کابل تهیه نموده  است که نشر می گردد.

حاجی فرید احمد عمده فروش مواد خوراکه در شهر کابل گفت :عوامل مختلف سبب بلند رفتن مواد اولیه  درکشورگردیده است نه از سوی تجار بلکه در سطح منطقه و جهان بهای مواداولیه یا خوراکه بلند رفته است در حال حاضردر بازارعمده فروشی شهر کابل بهای یک بوری آرد هفت سیره مبلغ ۲۶۵۰ افغانی به فروش می رسد همین گونه روغن پنج کیلویی روسی مبلغ یک هزار افغانی ، یک پیپ روغن دو سیره مومن ۳۱۰۰ افغانی ، لوبیای وطنی ۸۳۰ افغانی و لویبا ی خارجی ۸۰۰ افغانی ، یک سیر نخود ۱۱۵۰ ، یک سیربرنج پاکستانی  ۸۵۰ افغانی و یک بوری برنج درجه اول ۳۱۰۰ افغانی و درجه  دوم ۲۵۶۰ افغانی است  بوره یک کیلو ۷۰ افغانی یک سیر آن ۴۵۰ به همین ترتیب چای سیاه و سبز فی کیلو ۴۰۰ افغانی در بازار های شهر کابل به فروش می رسد.

 حاجی فرید افزود : مشکلات دیگری که بالای نرخ تمام مواد و ضروریات اولیه تاًثیر گذاشته است عدم حواله پول توسط بانک ها می باشد چون پول خریداری اموال از طریق سرای شهزاده صورت می گیرد از این رو کمیشن گزاف از حواله پول برای خرید مواد اولیه از تجار گرفته می شود اگر یک سیستم منظم بانکی مانند سابق در حواله پول موجود می بود  به این اندازه نرخ بالا نمی رفت  .شرکت های صابر بلال و  بشیرنوید وارد کنندگان عمده  مواد اولیه می باشند ، این شرکت ها باید در تعیین نرخ و فروش عمده مواد اولیه توجه جدی نمایند چون اکثریت مردم بیکار و فقیر اند .

موضوع دوم : شیوع مرض کرونا در سطح جهان نیز تاًثیرات منفی را بالای نرخ های بین المللی گذاشته است قرنطین بازار های فروش عمده در کشور های منطقه و جهان باعث شد تا قیمت ها بالابرود و در این اواخر آغاز جنگ در کشور اوکراین به حدی خود بالای نرخ های بین المللی تاًثیر خودرا داشته است شاید نرخ هاهم بلند برود چون هیچ نوع معامله ای در سطح منطقه و جهان نیست راه ها ی بین المللی بند شده  است

سوم :  عدم اجرای حواله جات از طریق بانک نیز باعت بلند رفتن نرخ  مواد اولیه شده است  ما از امارت اسلامی افغانستان می خواهیم تا در این زمینه  توجه جدی نموده سیستم بانکی را در سطح کشور فعال نماید .

 به دکان تخم  فروشی حاجی فرهاد رفتیم  تانرخ فی بیضه تخم مرغ را جویا شویم موصوف گفت : همین اکنون تازه چند کارتن تخم خریداری نموده ام تخم هر بیضه آن از هشت تا ده افغانی در بازار به فروش می رسانیم .

فی بیضه تخم مرغ وطنی مبلغ ده افغانی که یک کارتن آن۱۵۵۰ افغانی به فروش می رسد . تخم خارجی فی بیضه مبلغ هشت افغانی و یک کارتن مبلغ ۱۳۵۰ افغانی به فروش میرسد .

ممکن است شما دوست داشته باشید