روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بستۀ اصلاحی وزارت معارف با آغاز سال جدید تعلیمی، عملی خواهد شد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  دیروز  با رهبری وزارت معارف از طریق ویدیو کنفرانس در رابطه به برنامۀ اصلاحات در این وزارت و تدابیر تدریس شاگردان در زمان تعطیلی مکاتب، صحبت کرد.

این ویدیو کنفرانس به سلسلۀ نشست های قبلی به منظور بررسی وضعیت معارف و برنامۀ اصلاحی در این وزارت در ارگ انجام شد، ابتدا مسئولین وزارت معارف گزارش پیشرفت کار بالای پلان اصلاحی و انکشافی این وزارت را با رئیس جمهور شریک ساختند.

محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، گفت که برنامۀ اصلاحی وزارت معارف با درنظرداشت تمام معیارهای از قبل تعیین شده، به زودی تمام می‌گردد و پس از اخذ نظریات رئیس جمهور، این بستۀ اصلاحی با آغاز سال جدید تعلیمی، عملی خواهدشد.

رئیس جمهور کشور پس از استماع گزارش مسئولین وزارت معارف، گفت که برای عملی کردن اصلاحات در وزارت معارف، مسیر مناسب تعیین شده و نیاز است تا برنامۀ اصلاحی مرحله به مرحله و با دقت تطبیق گردد.

همچنان، رئیس جمهور کشور گفت که وزارت معارف باید روی یک برنامه از طریق تلویزیون معارف، تعلیم از راه دور(انترنت) در زمان تعطیلی مکاتب بخاطر شیوع احتمالی ویروس کرونا، تمرکز داشته باشد تا سلسلۀ تدریس شاگردان از راه های ممکنه ادامه یابد.

رئیس جمهور غنی به وزارت معارف هدایت داد که بالای یک برنامۀ مشخص برای تدریس و مصروف نگهداشتن شاگردان در زمان تعطیل مکاتب و یا درصورت تمدید این تعطیلی، کار نماید و همچنان مشخص گردد که در جریان این مدت، کدام کارها صورت گیرد و چگونه سلسلۀ تدریس از راه های ممکنه ادامه یابد.

رئیس جمهور کشور با تاکید بر اینکه اولویت اساسی حکومت افغانستان مسالۀ معارف و صحت می باشد، به وزارت معارف هدایت داد تا به برنامه های تدریس از راه دور در ولایت هرات توجه خاص صورت گیرد، چون میزان آسیب پذیری در آن ولایت بیشتر است.

رئیس جمهور کشور به تمام معلمین اطمینان داد که معاشات آنان در جریان تعطیلی مکاتب و همچنان در صورت تمدید این تعطیلی، به وقت و زمان آن پرداخته می شود و هیچ نوع تأخیر در پرداخت معاشت پیش نخواهد آمد.

ممکن است شما دوست داشته باشید