روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

بر دیدگاه ها و نظریات مردم افغانستان ارجحیت دهید

صلح پایدار، با عزت و سراسری زمانی در افغانستان، تحقق، می یابد که نه تنها مردم افغانستان در آن دخیل باشند بلکه کشور های همسایه، منطقه و جهان نیز در آن صادقانه نقش تسهیل کننده را داشته باشند تا اینکه آغاز این روند به یک صلح واقعی و سراسری در افغانستان بی انجامد.

پنجمین دور مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر پس از ۱۶ روز رایزنی و گفتگو در عقب در های بسته، روز سه شنبه ۲۱ حوت به پایان رسید.

گزارش ها حاکی از آنست که در این مذاکرات دو طرف به برخی از توافقات دست یافته اند، مگر طرف اصلی قضیه که مردم و حکومت افغانستان است از این فیصله ها و توافقات آگاهی چندانی ندارند، در حالیکه در مذاکرات صلح بایست مطمع نظر، مردم و حکومت افغانستان باشد زیرا قربانی اصلی جنگ و خشونت در چهار دهه گذشته در افغانستان، مردم این کشور بوده که باید از جریان این مذاکرات و فیصله ها، آگاهی داشته باشند.

هرچند برخی ها براین باور اند که صلح باطالبان آیا می تواند به تهدید های هراس افگنی در افغانستان و منطقه پایان دهد؟ آیا طالبان به روند دموکراسی و ارزش ها و دست آورد های مردم افغانستان در هجده سال گذشته حرمت می گذارند و…. موضوعاتی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد، اما رهبری دولت افغانستان منحیث مسئول بخاطر پاسخ یابی به این پرسش ها، مجبور و مکلف است که صدای خود را بلند و موقف گیری کند.

گرچه حکومت بخاطر رفع نگرانی مردم افغانستان از این ناحیه، نمایندگان واقعی مردم را از ولایات بخاطر لویه جرگه مشورتی صلح دعوت نموده تا مطابق به خواست و دیدگاه اکثریت آنان این روند را مدیریت و رهبری نماید، اما بیشتر به این نیز توجه داشته تا گفتمان صلح را از حاشیه به متن بکشاند و جایگاه کشور های جهان را منحیث تسهیل کننده صلح، مشخص سازد.

روی این اساس بار ها مطرح کرده که روند صلح متعلق به مردم افغانستان است و مردم این کشور خواهان صلح پایدار و با عزت که دستاورد های هجده سال پسین در آن حفظ گردد و تمام مردم افغانستان در این صلح خود را شریک بدانند، می باشد اما با آن هم در بعضی از حالات دیده می شود که به این دیدگاه ها و نظریات از سوی شرکت کنندگان نشست های صلح چندان توجه نمی گردد. 

به هر صورت نظامی که مشروعیت خود را از قانون اساسی و مردم افغانستان گرفته است، می تواند به عنوان نماینده مشروع و قانونی باشندگان این سرزمین، وارد کار زار مذاکرات صلح شده و به نمایندگی از این مردم، دیدگاه ها و نظریات خود را در داخل و خارج از کشور به صراحت بیان کند.

اما حرفی که قابل دقت و تأمل است، اینست که این دید گاه ها و نظریات سازنده نباید تحریف شود و از آن تعبیر سوء صورت گیرد، بلکه بحیث یک دید مشورتی و پیشنهادی به آن ارجحیت داده شود، خلا ها و نواقص برملا و راه حل های منطقی آن نیز جستجو گردد، زیرا امروز آوردن صلح پایدار و با عزت در افغانستان نه تنها به نفع این کشور است بلکه به نفع کشور های همسایه، منطقه وجهان نیز می باشد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید